Wystawienie duplikatu utraconego lub zniszczonego odcinka zbiorowego akcji

Od 1 marca 2021 r. uchylony został przepis dający podstawę do wprowadzenia statutowej procedury umorzenia dokumentów akcji. Tym samym nie ma możliwości składania wniosków o wydanie duplikatów dokumentów akcji.

Do pobrania:
- MSiG - Ogłoszenie 1 (zagubienie akcji) (PDF)
- MSiG - Ogłoszenie 2 (zagubienie akcji) (PDF)
- MSiG - Ogłoszenie 3 (zagubienie akcji) (PDF)