Wystawienie duplikatu utraconego lub zniszczonego odcinka zbiorowego akcji

Z datą 01 marca 2021 roku w miejsce Księgi Akcyjnej Spółki zostanie wprowadzony Rejestr Akcjonariuszy Spółki. Akcjonariusz by dalej korzystać z pełni swoich uprawnień będzie musiał złożyć w Spółce oryginał odcinka zbiorowego akcji.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia odcinka zbiorowego akcji należy przed dniem 01 marca 2021 roku wydać duplikat odcinka zbiorowego akcji.

Procedurę umorzenia akcji oraz wydania duplikatu odcinka zbiorowego akcji reguluje w §10 Statut Spółki.

Wniosek o wydanie duplikatu powinien zostać przesłany na adres siedziby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Do pobrania:
- Wniosek o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji os. fizyczna (PDF)
- Wniosek o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji os. prawna (PDF)
- MSiG - Ogłoszenie 1 (zagubienie akcji) (PDF)
- MSiG - Ogłoszenie 2 (zagubienie akcji) (PDF)