Zapytania ofertowe

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów ujęcia wody powierzchniowej Ryszka na rzece Sztole w Sławkowie - SUW Maczki”

Data publikacji: 08.07.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów ujęcia wody powierzchniowej Ryszka na rzece Sztole w Sławkowie - SUW Maczki”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-08 decyzja_pozwolenie-wodnoprawne.pdf
2019-07-08 projekt-rozbiorki_ujecie-ryszka.pdf
2019-07-08 zal.-nr-1-do-opz_orientacja.pdf
2019-07-08 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-025-1875-2019.pdf
2019-07-08 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-1875-2019.pdf
2019-07-08 zalaczniki-od-1-do-4-edytowalne-ppi-025-1875-2019.docx
2019-07-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-1875-2019.pdf
2019-07-19 20190719_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1875-2019.pdf

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Maczki – Zagórze na odcinku od SUW Maczki do ul. Wileńskiej w Sosnowcu”

Data publikacji: 08.07.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN600 Maczki – Zagórze na odcinku od SUW Maczki do ul. Wileńskiej w Sosnowcu”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2019 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-08 dokumentacja-projektowa.zip
2019-07-08 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-025-1893-2019.pdf
2019-07-08 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-1893-2019.pdf
2019-07-08 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-025-1893-2019.doc
2019-07-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-1893-2019.pdf
2019-07-19 20190719_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1893-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela”

Data publikacji: 05.07.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-07-05 zalacznik-nr-1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_orientacja-ppi-025-1876-2019.pdf
2019-07-05 zalacznik-nr-2-do-opisu-przedmiotu-zamowienia-ppi-025-1876-2019.pdf
2019-07-05 zalacznik-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-025-1876-2019.pdf
2019-07-05 zalacznik-nr-6-projekt-umowy-ppi-025-1876-2019.pdf
2019-07-05 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-025-1876-2019.docx
2019-07-05 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-1876-2019.pdf
2019-07-18 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert-ppi-025-1876-2019.pdf
2019-07-19 20190719_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1876-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Naprawa – uszczelnienie zbiorników – OES Czarny Las”

Data publikacji: 27.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Naprawa – uszczelnienie zbiorników – OES Czarny Las”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-ekspertyza.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-ekspertyza_zalacznik-nr-1.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-ekspertyza_zalacznik-nr-2.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalacznik-6-projekt-umowy.pdf
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zalaczniki-1-4-edytowalne.doc
2019-06-27 20190627_ppi-025-1794-2019_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-07-08 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-ppi_025_1794_2019.pdf
2019-07-12 informacja-z-otwarcia-ofert-ppi-025-1794-2019.pdf
2019-08-12 20190809_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi-025-1794-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik – Czuchów – Etap II: przebudowa odcinka wodociągu DN800 w Paruszowcu - Piaskach”

Data publikacji: 18.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik – Czuchów – Etap II: przebudowa odcinka wodociągu DN800 w Paruszowcu - Piaskach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-18 20190618_opis-przedmiotu-zamowienia_ppi-025-1708-2019.pdf
2019-06-18 20190618_umowa-projekt_ppi-025-1708-2019.pdf
2019-06-18 20190618_zalacznik-graficzny-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_ppi-025-1708-2019.jpg
2019-06-18 20190618_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-025-1708-2019.doc
2019-06-18 20190618_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-025-1708-2019.pdf
2019-06-28 20190628_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1708-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „SUW Kozłowa Góra: Likwidacja suwnicy na chlorowni oraz wciągnika elektrycznego w Kozłowej Górze, Likwidacja suwnicy na pompowni w Czeladzi ul. Staszica”

Data publikacji: 03.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „SUW Kozłowa Góra:
Likwidacja suwnicy na chlorowni oraz wciągnika elektrycznego w Kozłowej Górze,
Likwidacja suwnicy na pompowni w Czeladzi ul. Staszica”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_opis-przedmiotu-zamowienia_likwidacja-czeladz..pdf
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_opis-przedmiotu-zamowienia_likwidacja-kozlowa-gora.pdf
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_umowa-projekt.pdf
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_zalaczniki-1-4-edytowalne.doc
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-06-14 20190614_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1556-2019.pdf
2019-07-11 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-ppi-025-1556-2019.pdf

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów ujęcia wody powierzchniowej Ryszka na rzece Sztole w Sławkowie - SUW Maczki”

Data publikacji: 03.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów ujęcia wody powierzchniowej Ryszka na rzece Sztole w Sławkowie - SUW Maczki”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-03 decyzja_pozwolenie-wodnoprawne.pdf
2019-06-03 dokumentacja-projektowa-zpi-025-1545-2019.pdf
2019-06-03 zal.-nr-1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-06-03 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-1545-20.pdf
2019-06-03 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-1545-2019.pdf
2019-06-03 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-zpi-025-1545-2019.docx
2019-06-03 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1545-2019.pdf
2019-06-14 20190614_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1545-2019.pdf
2019-07-04 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-zpi-025-1545-2019.pdf