Zapytania ofertowe

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie nr 2 Dostawa wirnika żeliwnego – SUW Łazy”

Data publikacji: 08.05.2019
CPV: 42124290-3 części do pomp

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11782

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-06-18 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie 1 Dostawa przepustnicy DN 200 SUW Łazy”

Data publikacji: 07.05.2019
CPV: 42512510-6 przepustnice do wody

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=erfxRepoOut&USER_MENU_HOVER=erfx_repo_out

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-15 ogloszenie-o-zmianie-terminu.pdf
2019-06-18 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Wycena wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności drogi na nieruchomościach GPW S.A. zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim, Orzeszu, Imielinie”

Data publikacji: 19.04.2019
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-19 formularz-ofertowy-zalacznik-1.pdf
2019-04-19 opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-2.pdf
2019-04-19 oswiadczenie-o-niewykluczeniu-zalacznik-5.pdf
2019-04-19 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zalacznik-4.pdf
2019-04-19 rodo-oswiadczenie-wykonawcy-zalacznik-7.pdf
2019-04-19 rodo-oswiadczenie-zgoda-zalacznik-6.pdf
2019-04-19 umowa-na-operat-zalacznik-3.pdf
2019-04-19 wykaz-osob-zalacznik-8.pdf
2019-04-19 wykaz-uslug-zalacznik-9.pdf
2019-04-19 zaproszenie.pdf
2019-04-29 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-17 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN800 Mysłowice – Traugutt na odcinku od ul. Skałki do ul. Leśnej”

Data publikacji: 16.04.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN800 Mysłowice – Traugutt na odcinku od ul. Skałki do ul. Leśnej”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-16 20190416_opis-przedmiotu-zamowienia_zpi-025-1173-2019.pdf
2019-04-16 20190416_projekt-umowy_zpi-025-1173-2019.pdf
2019-04-16 20190416_zalacznik-plan-orientacyjny_zpi-025-1173-2019.jpg
2019-04-16 20190416_zalaczniki-edytowalne-1-4_zpi-025-1173-2019.doc
2019-04-17 20190416_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-1173-2019.pdf
2019-04-26 20190426_informacja-z-otwarcia-ofert_zpi-025-1173-2019.pdf
2019-06-10 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_zpi-025-1173-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Naprawa dróg zakładowych – ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 16.04.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Naprawa dróg zakładowych – ZUW Goczałkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.  

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-16 20190416_opis-przedmiotu-zamowienia_zpi-025-1172-2019.pdf
2019-04-16 20190416_projekt-umowy_zpi-025-1172-2019.pdf
2019-04-16 20190416_zalaczniki-edytowalne-1_4_zpi-025-1172-2019.doc
2019-04-16 20190416_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-1172-2019.pdf
2019-04-26 20190426-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-06-10 20190607_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_zpi-025-1172-2019.pdf

Remont pomieszczeń laboratorium w budynku administracyjnym – SUW Kozłowa Góra

Data publikacji: 08.02.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:
  „Remont pomieszczeń laboratorium w budynku administracyjnym – SUW Kozłowa Góra”


  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.  
  Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-08 przedmiar-zpi-025-532-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-532-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-532-2019.pdf
2019-02-08 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-532-2019.doc
2019-02-14 zaproszenie.pdf
2019-02-22 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-532-2019.pdf
2019-06-03 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-532-2019.pdf

Remont budynku socjalno-laboratoryjnego – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 08.02.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:
  „Remont budynku socjalno-laboratoryjnego – ZUW Dziećkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-08 przedmiar-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-1-4-edytowalne-zpi-025-534-2019.doc
2019-02-08 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-22 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-534-2019.pdf
2019-06-03 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-534-2019.pdf