ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Zapytania ofertowe

Remont dachu budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Data publikacji: 19.05.2022
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont dachu budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 czerwca 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 3 czerwca 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-05-19 projekt_wykonawczy_branza_elektryczna_ppi_024_1335_2022.pdf
2022-05-19 przedmiar_remont_dachu_ppi_024_1335_2022.pdf
2022-05-19 stwior_branza_elektryczna_ppi_024_1335_2022.pdf
2022-05-19 zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_1335_2022.pdf
2022-05-19 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_1335_2022.pdf
2022-05-19 zalaczniki_edytowalne_1_4_ppi_024_1335_2022.doc
2022-05-19 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_1335_2022.pdf

Remont pomieszczeń budynku Przepompowni Urbanowice

Data publikacji: 19.05.2022
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczeń budynku Przepompowni Urbanowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 czerwca 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 3 czerwca 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.    

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-05-19 przedmiar-robot-ppi-024-1334-2022.pdf
2022-05-19 zalacznik-5-opis-techniczny-ppi-024-1334-2022.pdf
2022-05-19 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-1334-2022.pdf
2022-05-19 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-1334-2022.doc
2022-05-19 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1334-2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu SUW Łazy”

Data publikacji: 12.05.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  „Budowa oświetlenia terenu SUW Łazy”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 27 maja 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-05-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-1288-2022.pdf
2022-05-12 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-1288-2022.pdf
2022-05-12 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-1288-2022.docx
2022-05-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1288-2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiana głównego kabla 6 kV zasilającego SUW Czaniec”

Data publikacji: 12.05.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiana głównego kabla 6 kV zasilającego SUW Czaniec”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 27 maja 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-05-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-1283-2022.pdf
2022-05-12 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-1283-2022.pdf
2022-05-12 zalaczniki-1_4-edytowalne-ppi-024-1283-2022.doc
2022-05-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1283-2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Ujęcia Wody Dziećkowice”

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Ujęcia Wody Dziećkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 maja 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 6 maja 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ( dalej Regulamin ) na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  „Budowa oświetlenia terenu Ujęcia Wody Dziećkowice”  w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:


 1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.
 2. Wprowadza się następujące załączniki:
  • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
  Równocześnie w oparciu o art. 38 ust. 6 Regulaminu Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 maja 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 13 maja 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.             

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 zalacznik-5_opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-1104-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-1104-2022.pdf
2022-04-29 informacja-o-zmianie-zaproszenia-do-skladania-ofert-oraz-o-zmianie-terminu-skladania-ofert-ppi-024-1104-2022.pdf
2022-04-29 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-1104-2022-zmienione.doc
2022-04-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1104-2022-zmienione.pdf
2022-05-13 informacja_z_jawnego_otwarcia_ofert_ppi_024_1104_2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Przepompowni Urbanowice”

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Przepompowni Urbanowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ( dalej Regulamin ) na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Przepompowni Urbanowice”  w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:

1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.
2. Wprowadza się następujące załączniki:

 • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Równocześnie w oparciu o art. 38 ust. 6 Regulaminu Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 zalacznik-5_opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-1103-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-1103-2022.pdf
2022-04-29 informacja-o-zmianie-zaproszenia-do-skladania-ofert-oraz-o-zmianie-terminu-skladania-ofert-ppi-024-1103-2022.pdf
2022-04-29 zalaczniki-1-do-4-edytowane-ppi-024-1103-2022-zmienione.doc
2022-04-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1103-2022-zmienione.pdf

Czyszczenie odstojnika betonowego wód popłucznych nr 1 – SUW Maczki

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Czyszczenie odstojnika betonowego wód popłucznych nr 1 – SUW Maczki

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ( dalej Regulamin ) na wykonanie zadania pn.: „Czyszczenie odstojnika betonowego wód popłucznych nr 1 – SUW Maczki” w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:
1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.
2. Wprowadza się następujące załączniki:

 • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 przedmiar-robot-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-5_dokumentacja-techniczna-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-29 informacja-o-zmianie-zaproszenia-do-skladania-ofert-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-29 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-1102-2022-zmienione.doc
2022-04-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1102-2022-zmienione.pdf

Remont pokrycia dachu budynku filtrów - SUW Miedary

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachu; 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pokrycia dachu budynku filtrów - SUW Miedary

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 11 maja 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na wykonanie zadania pn.: „Remont pokrycia dachu budynku filtrów - SUW Miedary” ( postępowanie Nr PPI/024/1101/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku) w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:

1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.

2. Wprowadza się następujące załączniki:

 • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca


Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 220422_ppi-024-1101-2022_opis-techniczny-.pdf
2022-04-22 220422_ppi-024-1101-2022_projekt-umowy.pdf
2022-04-22 220422_ppi-024-1101-2022_przedmiar.pdf
2022-04-28 220422_ppi-024-1101-2022_zalaczniki-1-do-4-edytowalne-zmiana.doc
2022-04-28 220422_ppi-024-1101-2022_zaproszenie-do-skladania-ofert-zmiana.pdf
2022-04-28 informacja-o-zmianie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert.pdf
2022-05-11 220511_ppi_024_1101_2022_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Remont układu stabilizacji ciśnienia wody stanowisk pomiarowych do legalizacji wodomierzy – Oddział Gospodarki Wodomierzowej Chorzów

Data publikacji: 08.04.2022
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont układu stabilizacji ciśnienia wody stanowisk pomiarowych do legalizacji wodomierzy – Oddział Gospodarki Wodomierzowej Chorzów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-08 220408-projekt-umowy_ppi-024-952-2022.pdf
2022-04-08 220408_opis-techniczny_ppi-024-952-2022.pdf
2022-04-08 220408_przedmiar_ppi-024-952-2022.pdf
2022-04-08 220408_zalacznik-1-do-opisu-technicznego_ppi-024-952-2022.pdf
2022-04-08 220408_zalacznik-2-do-opisu-technicznego_ppi-024-952-2022.pdf
2022-04-08 220408_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-024-952-2022.doc
2022-04-08 220408_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-024-952-2022.pdf

Wymiana oświetlenia zewnętrznego SUW Czaniec

Data publikacji: 04.04.2022
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 45315700-5 Roboty w zakresie instalowania rozdzielnic elektrycznych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana oświetlenia zewnętrznego SUW Czaniec

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-04 dokumentacja_projektowa_ppi_024_895_2022.7z
2022-04-04 przedmiar_robot_ppi_024_895_2022.pdf
2022-04-04 stwior_ppi_024_895_2022.pdf
2022-04-04 zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_895_2022.pdf
2022-04-04 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_895_2022.pdf
2022-04-04 zalaczniki_edytowalne_1_do_4_ppi_024_895_2022.doc
2022-04-04 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_895_2022.pdf
2022-04-13 odpowiedzi_na_pytania_ppi_024_895_2022.pdf
2022-05-20 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_895_2022.pdf