Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Zapytania ofertowe

Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa (modernizacja) zapory bocznej Zbiornika Goczałkowice”

Data publikacji: 14.12.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 32 20 00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) zapory bocznej Zbiornika Goczałkowice”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-14 ekspertyza-zpi.025.4935.2017.zip
2017-12-14 zal-5-opz__zpi.025.4935.2017..pdf
2017-12-14 zal-6-umowa_projekt-zpi.025.4935.2017..pdf
2017-12-14 zal.-od-1-do-4-edyt.-zpi.025.4935.2017.docx
2017-12-14 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi.025.4935.2017.pdf

„Remont budynku hali koagulacji wraz z odwodnieniem terenu SUW Strumień” oraz „Remont przepompowni ścieków wraz z odwodnieniem terenu SUW Strumień”

Data publikacji: 13.12.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Remont budynku hali koagulacji wraz z odwodnieniem terenu SUW Strumień” oraz „Remont przepompowni ścieków wraz z odwodnieniem terenu SUW Strumień”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-13 przedmiar-1-zpi_025_4927_2017.pdf
2017-12-13 przedmiar-2-zpi_025_4927_2017.pdf
2017-12-13 zal-5a-opis-techniczny-budynek-hali-koagulant-w-zpi_025_4927_2017.pdf
2017-12-13 zal-5b-opis-techniczny-budynek-przepompowni-zpi_025_4927_2017.pdf
2017-12-13 zal-6-projekt-umowy-zpi_025_4927_2017.pdf
2017-12-13 zalaczniki-1-4-zpi_025_4927_2017.doc
2017-12-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_4927_2017.pdf

Przegląd przewodów kominowych

Data publikacji: 11.12.2017
CPV: 90915000-4, 71356100-9

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-11 formularz-ofertowy.pdf
2017-12-11 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-12-11 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2017-12-11 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-12-11 umowa.pdf
2017-12-11 wykaz-osob.pdf
2017-12-11 wykaz-uslug.pdf
2017-12-11 zalacznik-do-formularza-ofertowego.pdf
2017-12-11 zalacznik-nr-1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-12-11 zalacznik-nr-2-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-12-11 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

Remont dachu na budynku Stacji Filtrów SUW Bibiela

Data publikacji: 06.12.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont dachu na budynku Stacji Filtrów SUW Bibiela   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-06 przedmiar-robot-zpi_025_4824_2017.pdf
2017-12-06 zal-5-opis-techniczny-zpi_025_4824_2017.pdf
2017-12-06 zal-6-projekt-umowy-zpi_025_4824_2017.pdf
2017-12-06 zalaczniki-1-4-zpi_025_4824_2017.doc
2017-12-06 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_4824_2017.pdf

Malowanie elewacji budynku administracyjnego SUW Maczki

Data publikacji: 06.12.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Malowanie elewacji budynku administracyjnego SUW Maczki   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-06 przedmiar-zpi_025_4823_2017.pdf
2017-12-06 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi_025_4823_2017.pdf
2017-12-06 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_4823_2017.pdf
2017-12-06 zalaczniki-1-4-zpi_025_4823_2017.doc
2017-12-06 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_4823_2017.pdf

Remont wiaty garażowej – OSM Żory

Data publikacji: 06.12.2017
CPV: 45000000-7 Prace budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont wiaty garażowej – OSM Żory   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-06 przedmiar-zpi-025-4828-2017.pdf
2017-12-06 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-4828-2017.pdf
2017-12-06 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-4828-2017.pdf
2017-12-06 zal.-1-4-zpi-025-4828-2017.doc
2017-12-06 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-4828-2017.pdf

Remont budynku portierni i garaży – OSM Żory

Data publikacji: 06.12.2017
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont budynku portierni i garaży – OSM Żory   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-06 przedmiar-zpi-025-4829-2017.pdf
2017-12-06 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-4829-2017.pdf
2017-12-06 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-4829-2017.pdf
2017-12-06 zal.-1-4-zpi-025-4829-2017.doc
2017-12-06 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-4829-2017.pdf

Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) zapory Zbiornika Kozłowa Góra

Data publikacji: 05.12.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 32 20 00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) zapory Zbiornika Kozłowa Góra   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-05 ekspertyza-zpi.025.4820.2017.zip
2017-12-05 opz-wariantowa-koncepcja-przebudowy-zapory-zb.-kozlowa-gora.pdf
2017-12-05 umowa-projekt-zpi.025.4820.2017.pdf
2017-12-05 zal.-od-1-do-4-edytowalne-zpi.025.4820.2017r.docx
2017-12-05 zaproszenie_zpi.025.4820.2017.pdf

Remont pomieszczeń dozowania kwasu solnego w chlorowni ClO2 – SUW Będzin

Data publikacji: 05.12.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń dozowania kwasu solnego w chlorowni ClO2 – SUW Będzin   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-05 20171205_opis_techniczny_zpi_025_4818_2017.pdf
2017-12-05 20171205_projekt_umowy_zpi_025_4818_2017.pdf
2017-12-05 20171205_przedmiar_zpi_025_4818_2017.pdf
2017-12-05 20171205_zalaczniki_1-4_zpi_025_4818_2017.doc
2017-12-05 20171205_zaproszenie_do_skladania_ofert_zpi_025_4818_2017.pdf

Remont dachu i wymiana drzwi wejściowych w budynku administracyjno-socjalnym + warsztat – SUW Będzin

Data publikacji: 05.12.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont dachu i wymiana drzwi wejściowych w budynku administracyjno-socjalnym + warsztat – SUW Będzin   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.   UWAGA: 6.12.2017 r. na stronie zamieszczono poprawiony przedmiar robót.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-05 20171205_opis_techniczny_zpi_025_4817_2017.pdf
2017-12-05 20171205_projekt_umowy_zpi_025_4817_2017.pdf
2017-12-05 20171205_zalaczniki_1-4_edytowalne_zpi_025_4817_2017.doc
2017-12-05 20171205_zaproszenie_do_skladania_ofert_zpi_025_4817_2017.pdf
2017-12-06 20171205_przedmiar_poprawiony_zpi_025_4817_2017_.pdf