Zapytania ofertowe

Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie

Data publikacji: 14.09.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 28 września 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-14 dokumentacja-projektowa-zpi-025-2974-2018.zip
2018-09-14 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-2974-2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2974-2018.pdf
2018-09-14 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2974-2018.doc
2018-09-14 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2974-2018.pdf

„Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las”

Data publikacji: 14.09.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 28 września 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-14 zalacznik-5-opis-techniczny-budynek-mag-garazowy-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-5-opis-techniczny-i-przedmiar-budynek-adm-socj-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-5-przedmiar-budynek-magazynowo-garazowy-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalaczniki-1-4-edytowalny-zpi-025-2973-2018.doc
2018-09-14 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_2973_201.pdf

Malowanie pomieszczeń budynku biurowego przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Data publikacji: 07.09.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Malowanie pomieszczeń budynku biurowego przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 21 września 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-07 przedmiar-robot-zpi-025-2919-2018.pdf
2018-09-07 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-2919-2018.pdf
2018-09-07 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2919-2018.pdf
2018-09-07 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2919-2018.doc
2018-09-07 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-026-2919-2018.pdf
2018-09-21 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-2919-2018.pdf

„Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las”

Data publikacji: 20.08.2018
CPV: 45453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las” Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 września 2018 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.    Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 3 września 2018 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-20 zalacznik-5-opis-techniczny-budynek-mag-garazowy-zpi_025_2733_2018.pdf
2018-08-20 zalacznik-5-opis-techniczny-i-przedmiar-budynek-adm-socj-zpi_025_2733_2018.pdf
2018-08-20 zalacznik-5-przedmiar-budynek-magazynowo-garazowy-zpi_025_2733_2018.pdf
2018-08-20 zalacznik-6-umowa-zpi_025_2733_2018-.pdf
2018-08-20 zalaczniki-1-4-zpi_025_2733_2018.docx
2018-08-21 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2733-2018.pdf
2018-09-17 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-zpi-025-2733-2018.pdf

„Remont wiaty garażowej – OSM Żory

Data publikacji: 20.08.2018
CPV: 45000000-7 Prace budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: "Remont wiaty garażowej - OSM Żory" Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 września 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.    Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 3 września 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-20 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_2734_2018.pdf
2018-08-20 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_2734_2018-.pdf
2018-08-20 zalacznik-przedmiar-zpi_025_2734_2018.pdf
2018-08-20 zalaczniki-1-4-zpi_025_2734_2018.docx
2018-08-20 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_2734_2018.pdf
2018-09-03 20180309_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-2734-2018.pdf

Likwidacja bocznicy kolejowej poza terenem ZUW Goczałkowice wraz z odzyskiem materiału

Data publikacji: 20.08.2018
CPV: 45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: "Likwidacja bocznicy kolejowej poza terenem ZUW Goczałkowice wraz z odzyskiem materiału" Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 września 2018 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.    Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 3 września 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-20 20180820_dokumentacja-projektowa_zpi-025-2735-2018.zip
2018-08-20 20180820_opis-techniczny_zpi-025-2735-2018.pdf
2018-08-20 20180820_projekt-umowy_zpi-025-2735-2018.pdf
2018-08-20 20180820_zalaczniki-1-4-edytowalne_zpi-025-2735-2018.doc
2018-08-20 20180820_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-2735-2018.pdf
2018-08-23 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert-zpi_025_2735_2018.pdf
2018-08-24 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert-2-zpi_025_2735_2018.pdf
2018-08-24 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert-3-zpi_025_2735_2018.pdf
2018-09-03 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_2735_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa rurociągu rezerwowego DN 1200 – SUW Maczki”

Data publikacji: 03.08.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa rurociągu rezerwowego DN 1200 – SUW Maczki”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-03 20180803_opis-przedmiotu-zamowienia_zpi-025-2593-2018.pdf
2018-08-03 20180803_umowa-projekt_zpi-025-2593-2018..pdf
2018-08-03 20180803_zalaczniki-1-4-edytowalne_zpi-025-2593-2018.docx
2018-08-06 20180803_zalacznik-nr-1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_zpi-025-2593-2018.pdf
2018-08-17 20180817_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-2593-2018.pdf
2018-09-03 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_zpi-025-2593-2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana odcinka sieci zewnętrznej c.o. ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 03.08.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana odcinka sieci zewnętrznej c.o. ZUW Goczałkowice”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-03 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_2591_2018.pdf
2018-08-03 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_2591_2018.pdf
2018-08-03 zalaczniki-1-4-zpi_025_2591_2018.docx
2018-08-03 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_2591_2018.pdf
2018-08-17 20180817_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-2591-2018.pdf
2018-09-03 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi_025_2591_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku hali maszyn Przepompownia Paprocany

Data publikacji: 03.08.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku hali maszyn Przepompownia Paprocany   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-03 zalacznik-5-ekspertyza-zpi-025-2590-2018.pdf
2018-08-03 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2590-2018.pdf
2018-08-03 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2590-2018.pdf
2018-08-03 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2590-2018.doc
2018-08-03 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2590-2018.pdf
2018-08-17 20180817_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-2590-2018.pdf
2018-09-17 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-2590-2018.pdf

Remont pomieszczeń technicznych i socjalnych w pompowni OES Mikołów

Data publikacji: 26.07.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń technicznych i socjalnych w  pompowni OES Mikołów   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 10 sierpnia 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-26 przedmiar-zpi-025-2499-2018.pdf
2018-07-26 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-2499-2018.pdf
2018-07-26 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2499-2018.pdf
2018-07-26 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2499-2018.doc
2018-07-26 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2499-2018.pdf
2018-08-13 20180810_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-2499-2018.pdf
2018-09-03 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-2499-2018.pdf