Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ” SUW Miedary, Przepompownia Staszic - Modernizacja systemu odwodniania podziemnej hali maszyn C”

Data publikacji: 03.01.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ”SUW Miedary, Przepompownia Staszic - Modernizacja systemu odwodniania podziemnej hali maszyn C”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-01-03 zalacznik_1-4_edytowalne_ppi_024_12_2020.doc
2020-01-03 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_12_2020.pdf
2020-01-03 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_12_2020.pdf
2020-01-03 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_12_2020.pdf

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku biurowego NOT-u w Katowicach, ul. Podgórna 4

Data publikacji: 23.12.2019
CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku biurowego NOT-u w Katowicach, ul. Podgórna 4

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-23 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi-024-3114-2019.pdf
2019-12-23 zalacznik_6_wzor_umowy-ppi-024-3114-2019.pdf
2019-12-23 zaproszenie-ppi-024-3114-2019-zalaczniki_edytowalne.doc
2019-12-23 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi-024-3114-2019.pdf
2020-01-14 20200114_odpowiedz-na-zapytanie_ppi-024-3114-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ”Modernizacja rozdzielni 6kV – budynek przepompowni – Przepompownia Urbanowice”

Data publikacji: 17.12.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ”Modernizacja rozdzielni 6kV – budynek przepompowni – Przepompownia Urbanowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.   UWAGA: Zmianie uległy: projekt umowy załącznik 6 i opis przedmiotu zamówienia załącznik 5.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-17 zalacznik_1-4__edytowalne_ppi-024-3066-2019.doc
2019-12-17 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi-24-3066-2019.pdf
2020-01-07 zalacznik_5_opis_przedmiotu-zamowienia_ppi_024_3066_2019_zmiana.pdf
2020-01-07 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi-024-3066_2019_zmiana.pdf
2020-01-07 pytania_odpowiedzi_ppi-024-3066-2019-1.pdf
2020-01-08 pytania_odpowiedzi_ppi-024-3066-2019_2.pdf

Zasilanie na napięciu 230V obiektu komory technologicznej przy ul. Cmentarnej w Czuchowie, gmina Czerwionka - Leszczyny

Data publikacji: 13.12.2019
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne; 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Zasilanie na napięciu 230V obiektu komory technologicznej przy ul. Cmentarnej w Czuchowie, gmina Czerwionka - Leszczyny

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-13 20191213_opis-techniczny_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_projekt-umowy_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_projekt-wykonawczy_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_przedmiar-robot_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_zalaczniki-1-4-edytowalne_ppi-024-3035-2019.doc
2019-12-13 20191213_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-024-3035-2019.pdf

Przegląd przewodów kominowych

Data publikacji: 07.11.2019
CPV: 90915000-4, 71356100-9

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-07 formularz-ofertowy.pdf
2019-11-07 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-07 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2019-11-07 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-11-07 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2019-11-07 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2019-11-07 stacje-telefony.pdf
2019-11-07 umowa.pdf
2019-11-07 wykaz-osob.pdf
2019-11-07 wykaz-uslug.pdf
2019-11-07 zalacznik-do-formularza-ofertowego.pdf
2019-11-07 zalacznik-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-07 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-11-25 informacja-z-jawnego-otwarcia.pdf
2019-12-24 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf