Zapytania ofertowe

Dostawa i montaż fabrycznie nowego kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie posterunku służby ochrony zapory wodnej Zbiornika Goczałkowice

Data publikacji: 17.05.2018
CPV: 44211100-3 budynki modułowe i przenośne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-17 ogloszenie-dostawa-i-montaz-kontenera.pdf

Remont wiaty magazynowej – OSM Żory

Data publikacji: 11.05.2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont wiaty magazynowej – OSM Żory   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2018 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-11 przedmiar-zpi-025-1683-2018.pdf
2018-05-11 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-1683-2018.pdf
2018-05-11 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-1683-2018.pdf
2018-05-11 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-1683-2018.doc
2018-05-11 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1683-2018.pdf

Wykonanie usługi w zakresie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych tj. remontów, napełniania, legalizacji sprzętu gaśniczego, badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badania prób ciśnieniowych węży hydrantowych w jednostkach organizacyjnych Spółki

Data publikacji: 11.05.2018
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:
"Wykonanie usługi w zakresie  przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych tj. remontów, napełniania, legalizacji sprzętu gaśniczego, badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badania prób ciśnieniowych węży hydrantowych w jednostkach organizacyjnych Spółki" 
Termin i miejsce składania ofert 18 maja 2018r. do godz. 0930 Na Adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna  ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice   Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pokój 19  (parter) lub  Sekretariat (I piętro). Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 1000.

 

 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-11 cennik-do-formularza-ofertowego.docx
2018-05-11 zal-nr-1-wykaz-sprzetu-gasniczego.xlsx
2018-05-11 zal-nr-2-jedn-organ..docx
2018-05-11 zal-nr-3-formularz-ofertowy.doc
2018-05-11 zal-nr-4-wykaz-uslug.docx
2018-05-11 zal-nr-5_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.doc
2018-05-11 zal-nr-6._-oswiadczenie-o-braku-wykluczenia.doc
2018-05-11 zal-nr-7-wzor-umowy.docx
2018-05-11 zaproszenie-przeglad-sprzetu-gasniczego.doc

Wycena nieruchomości w Pszczynie ul. Jeziorna działka 464/22

Data publikacji: 10.05.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-10 formularz-ofertowy.pdf
2018-05-10 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_.pdf
2018-05-10 opis-przedmiotu-zamowienia_.pdf
2018-05-10 oswiadczenie-o-niewykluczeniu_.pdf
2018-05-10 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow_.pdf
2018-05-10 umowa-na-operat_.pdf
2018-05-10 wykaz-osob_.pdf
2018-05-10 wykaz-uslug_.pdf
2018-05-10 zaproszenie-do-zlozenia-oferty-a.pdf

Wycena działki 3610/15 w Mysłowicach, przy ul.Skałki 10.

Data publikacji: 02.05.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-02 formularz-ofertowy.pdf
2018-05-02 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-05-02 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-05-02 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-05-02 umowa-na-operat.pdf
2018-05-02 wykaz-osob.pdf
2018-05-02 wykaz-uslug.pdf
2018-05-02 zaproszenie.pdf

Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na wybranych stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych Spółki

Data publikacji: 27.04.2018
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na wybranych stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych Spółki".

Termin i miejsce składania ofert:

09 maja 2018 roku do godz. 0930.

Na adres:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pokój 19 (parter)  lub Sekretariat ( I piętro).

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 09 maja 2018 r. o godz. 1000  w pokoju nr 19. 

   

 

 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-27 zal.-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.doc
2018-04-27 zal.-nr-2-formularz-ofertowy.doc
2018-04-27 zal.-nr-3_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.doc
2018-04-27 zal.-nr-4_-oswiadczenie-o-braku-wykluczenia.doc
2018-04-27 zal.-nr-5-wzor-umowy.doc
2018-04-27 zaproszenie.doc

Utylizacja odpadów znajdujących się w obiektach przepompowni zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Boya Żeleńśkiego 104

Data publikacji: 24.04.2018
CPV: 90000000-7

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-24 formularz-ofertowy.pdf
2018-04-24 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-04-24 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-04-24 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-04-24 umowa-na-wywoz-odpadow.pdf
2018-04-24 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2018-05-09 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Wycena nieruchomości zlokalizowanych w Pyskowicach - Dzierżnie, okolice ul. Mickieiwcza

Data publikacji: 23.04.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-23 formularz-ofertowy.pdf
2018-04-23 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-04-23 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-04-23 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-04-23 umowa-na-operat.pdf
2018-04-23 wykaz-osob.pdf
2018-04-23 wykaz-uslug.pdf
2018-04-23 zaproszenie.pdf
2018-05-08 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Remont wiaty magazynowej – OSM Żory

Data publikacji: 13.04.2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont wiaty magazynowej – OSM Żory   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-13 przedmiar-robot-zpi_025_1392_2018.pdf
2018-04-13 zalacznik-5-opis-techniczny_025_1392_2018.pdf
2018-04-13 zalacznik-6-projekt-umowy_025_1392_2018.pdf
2018-04-13 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi_025_1392_2018.doc
2018-04-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_1392_2018.pdf
2018-05-14 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-zpi_025_1392_2018.pdf

Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie

Data publikacji: 13.04.2018
CPV: 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-13 dokumentacja-projektowa-zpi-025-1391-2018.zip
2018-04-13 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi_025_1391_2018.pdf
2018-04-13 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1391_2018.pdf
2018-04-13 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi_025_1391_2018.doc
2018-04-13 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi_025_1391_2018.pdf
2018-04-25 20180425_odpowiedz-na-zapytanie_zpi-025-1391-2018.pdf