Zapytania ofertowe

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego szybu wentylacyjnego „Szczęśliwa Pomoc”

Data publikacji: 09.04.2021
CPV: 71240000-2: Usługi architektoniczne, inżynierskie i planowania; 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego szybu wentylacyjnego „Szczęśliwa Pomoc”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 kwietnia 2021 o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-09 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_892_2021.pdf
2021-04-09 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_892_2021.pdf
2021-04-09 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_892_2021.doc
2021-04-09 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_892_2021.pdf

Naprawa odcinka napowietrznego rurociągu DN1600 na ujęciu Piaskownia – SUW Maczki

Data publikacji: 09.04.2021
CPV: 45000000-7: Roboty budowlane, 45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawa odcinka napowietrznego rurociągu DN1600 na ujęciu Piaskownia – SUW Maczki

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 kwietnia 2021 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-09 zalacznik-4-opis_techniczny_ppi_024_894_2021.pdf
2021-04-09 zalacznik-5-projekt_umowy_ppi_024_894_2021.pdf
2021-04-09 zalaczniki-edytowalne-1-3_ppi_024_894_2021.doc
2021-04-09 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_894_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN800 w ul. Czereśniowej w Czerwionce - Leszczynach”

Data publikacji: 09.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN800 w ul. Czereśniowej w Czerwionce - Leszczynach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 kwietnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-09 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_891_2021.pdf
2021-04-09 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_891_2021.pdf
2021-04-09 zalaczniki_edytowalne1-4_ppi_024_891_2021.doc
2021-04-09 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_891_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1400 na DN1200 Mikołów – Orzesze na odcinku od ul. Leśnej do ul. Św. Wawrzyńca”

Data publikacji: 08.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1400 na DN1200 Mikołów – Orzesze na odcinku od ul. Leśnej do ul. Św. Wawrzyńca”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 kwietnia 2021 o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-08 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_873_2021.pdf
2021-04-08 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_873_2021.pdf
2021-04-08 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_873_2021.doc
2021-04-08 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_873_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1200 na Dz800 Ruda Śląska ul. Hallera – Planty Kowalskiego”

Data publikacji: 08.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1200 na Dz800 Ruda Śląska ul. Hallera – Planty Kowalskiego”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 kwietnia 2021 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-08 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_872_2021.pdf
2021-04-08 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_872_2021.pdf
2021-04-08 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_872_2021.doc
2021-04-08 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_872_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont dachów budynków magazynu – Piekary Śląskie ul. Rozalki 1”

Data publikacji: 08.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont dachów budynków magazynu – Piekary Śląskie ul. Rozalki 1”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 kwietnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-08 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_871_2021.pdf
2021-04-08 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_871_2021.pdf
2021-04-08 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_871_2021.doc
2021-04-08 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_871_2021.pdf

Remont budynku magazynu beczek z chlorem ZUW Goczałkowice w formule zaprojektuj i wybuduj

Data publikacji: 07.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45000000-7 Roboty budowlane; 45223200-8 Roboty konstrukcyjne; 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali; 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont budynku magazynu beczek z chlorem ZUW Goczałkowice w formule zaprojektuj i wybuduj

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 21 kwietnia 2021 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-07 zalacznik-5-program_funkcjonalno_uzytkowy_ppi_024_868_2021.pdf
2021-04-07 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_868_2021.pdf
2021-04-07 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_868_2021.doc
2021-04-07 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_868_2021.pdf

Modernizacja rozdzielni SN 20kV oraz rozdzielni głównej nN 400/230V wraz z układem pomiarowym energii w budynku Zarządu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach formule zaprojektuj i wybuduj

Data publikacji: 07.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 45000000-7 Roboty budowlane; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45315500-3 Instalacje średniego napięcia; 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych; 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizacja rozdzielni SN 20kV oraz rozdzielni głównej nN 400/230V wraz z układem pomiarowym energii w budynku Zarządu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach formule zaprojektuj i wybuduj

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 21 kwietnia 2021 o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-07 zalacznik-5-program_funkcjonalno_uzytkowy_ppi_024_867_2021.pdf
2021-04-07 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_867_2021.pdf
2021-04-07 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_867_2021.doc
2021-04-07 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_867_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stropu zbiornika nr 5 – OES Mikołów (Obiekt Murcki)”

Data publikacji: 07.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stropu zbiornika nr 5 – OES Mikołów (Obiekt Murcki)”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 21 kwietnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-07 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_856_2021.pdf
2021-04-07 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_856_2021.pdf
2021-04-07 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_856_2021.doc
2021-04-07 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_856_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN 1400 relacji Murcki – Zagórze, na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Surowcowej w Katowicach”

Data publikacji: 06.04.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN 1400 relacji Murcki – Zagórze, na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Surowcowej w Katowicach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 20 kwietnia 2021 o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-06 zalacznik_5_opz_ppi_024_847_2021.pdf
2021-04-06 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_847_2021.pdf
2021-04-06 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_847_2021.doc
2021-04-06 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_847_2021.pdf
2021-04-08 odpowiedzi_na_pytania_ppi_024_847_2021.pdf