Zapytania ofertowe

Przegląd przewodów kominowych

Data publikacji: 07.11.2019
CPV: 90915000-4, 71356100-9

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-07 formularz-ofertowy.pdf
2019-11-07 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-07 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2019-11-07 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-11-07 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2019-11-07 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2019-11-07 stacje-telefony.pdf
2019-11-07 umowa.pdf
2019-11-07 wykaz-osob.pdf
2019-11-07 wykaz-uslug.pdf
2019-11-07 zalacznik-do-formularza-ofertowego.pdf
2019-11-07 zalacznik-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-07 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

Wywóz nieczystości płynnych

Data publikacji: 06.11.2019
CPV: 90111300-1, 90410000-4

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-06 formularz-ofertowy.pdf
2019-11-06 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-06 zalacznik-formularz-ofertowy.pdf
2019-11-06 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-11-06 umowa-.pdf
2019-11-06 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-11-06 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2019-11-06 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2019-11-06 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2019-11-06 wykaz-uslug.pdf
2019-11-06 zalacznik-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Modernizacja układów pompowych SUW Miedary i Przepompowni Staszic

Data publikacji: 14.10.2019
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Modernizacja układów pompowych SUW Miedary i Przepompowni Staszic"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 października 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

UWAGA! ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 


Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-14 zalacznik-5-opis-przedmiot-zamowienia-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-14 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-14 zalaczniki_od-1-do-4-edytowalne-ppi-025-2602-2019.doc
2019-10-14 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-28 wyjasnienie_tresci-zaproszenia-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-28 zmiana-zalaczniki_od-1-do-4-edytowalne-ppi-025-2602-2019.doc
2019-10-28 zmiana-zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-025-2602-2019.pdf

Remont pomieszczeń na Ujęciu Wody w Chełmie Śląskim przy ulicy Gamrota 154

Data publikacji: 07.10.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczeń na Ujęciu Wody w Chełmie Śląskim przy ulicy Gamrota 154

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

UWAGA! Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-07 20191007_projekt-umowy_ppi-025-2552-2019.pdf
2019-10-07 20191007_zalaczniki-edytowalne_ppi-025-2552-2019.doc
2019-10-15 20191015-informacja-o-zmianie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert.pdf
2019-10-15 20191007_opis-techniczny_ppi-po-zmianie-025-2552-2019.pdf
2019-10-15 20191007_przedmiar_ppi-po-zmianie-025-2352-2019.pdf
2019-10-15 20191007_zaproszenie-do-skladania-ofert-po-zmianie-ppi-025-2552-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych Go-Cza I w ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 25.09.2019
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych Go-Cza I w ZUW Goczałkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 października 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-25 20190925_opis-przedmiotu-zamowienia_ppi-025-2482-2019.pdf
2019-09-25 20190925_projekt-umowy_ppi-025-2482-2019.pdf
2019-09-25 20190925_zalaczniki-1-4-edytowalne_ppi-025-2482-2019.doc
2019-09-25 20190925_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-025-2482-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej w podziemiach Przepompowni Staszic (hala A,B,C) – SUW Miedary”

Data publikacji: 23.09.2019
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej w podziemiach Przepompowni Staszic (hala A,B,C) – SUW Miedary”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-23 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia_ppi-025_2459_2019.pdf
2019-09-23 zalacznik-6_projekt_umowy_ppi_025_2459_2019.pdf
2019-09-23 zalaczniki_1-4_edytowalne_ppi_025_2459_2019.doc
2019-09-23 zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi_025_2459_2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Modernizacja układów pompowych SUW Miedary i Przepompowni Staszic

Data publikacji: 09.09.2019
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Modernizacja układów pompowych SUW Miedary i Przepompowni Staszic"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-09 zalacznik-5-opis-przedmiot-zamowienia-ppi-025-2352-2019.pdf
2019-09-09 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-2352-2019.pdf
2019-09-09 zalaczniki_od-1-do-4-edytowalne-ppi-025-2352-2019.doc
2019-09-09 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-2352-2019.pdf
2019-10-11 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania_ppi-025-2352-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela”

Data publikacji: 09.09.2019
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-09-09 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-025-2353-2019.pdf
2019-09-09 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-2353-2019.pdf
2019-09-09 zalaczniki-od-1-do-4-edytowalne-ppi-025-2353-2019-.docx
2019-09-09 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-2353-2019.pdf
2019-11-12 20191112_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi-025-2353-2019.pdf