Zapytania ofertowe

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi typu MDM (cz.3)

Data publikacji: 14.11.2018
CPV: 48710000-8 pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-14 ogloszenie-o-zamowieniu-og-110-2018-id631.pdf

Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania infrastruktury IT typu SIEM (cz.2)

Data publikacji: 14.11.2018
CPV: 48710000-8 pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-14 ogloszenie-o-zamowieniu-og-109-2018-id630.pdf

Dostawa urządzeń aktywnych i systemu bezpieczeństwa sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem (cz.1)

Data publikacji: 14.11.2018
CPV: 31214100-0 przełączniki, 32420000-3 urządzenia sieciowe, 48710000-8 pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-14 ogloszenie-o-zamowieniu-og-108-2018-id629.pdf

"Dostawa prasy codziennej, czasopism fachowych i innych wydawnictw w 2019 r."

Data publikacji: 08.11.2018
CPV: 22200000-2

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę prasy codziennej, czasopism fachowych i innych wydawnictw w 2019 r.” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 19.11.2018r. godz.10.00

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-08 zal.-nr-1_formularz-ofertowy.pdf
2018-11-08 zal.-nr-2_formularz-cenowy.pdf
2018-11-08 zal.-nr-3_oswiadczenie.pdf
2018-11-08 zal.-nr-4_oswiadczenie.pdf
2018-11-08 zal.-nr-5_wzor-umowy.pdf
2018-11-08 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

Wycena działek nr 405, 406, 408/1 zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Niegowonickiej, obręb Łazy

Data publikacji: 19.10.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-19 formularz-ofertowy-zalacznik-1.pdf
2018-10-19 opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-2.pdf
2018-10-19 oswiadczenie-o-niewykluczeniu-zalacznik-5.pdf
2018-10-19 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zalacznik-4.pdf
2018-10-19 rodo-oswiadczenie-wykonawcy-zalacznik-7.pdf
2018-10-19 rodo-oswiadczenie-zgoda-zalacznik-6.pdf
2018-10-19 umowa-na-operat-zalacznik-3.pdf
2018-10-19 wykaz-osob-zalacznik-8.pdf
2018-10-19 wykaz-uslug-zalacznik-9.pdf
2018-10-19 zaproszenie.pdf
2018-10-30 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

1. „Naprawa tynków, pomalowanie ścian i sufitów budynku komór filtracyjnych (strona zachodnia) – SUW Kozłowa Góra”, 2. „Malowanie ścian i sufitu pomieszczenia nastawni – SUW Kozłowa Góra”

Data publikacji: 12.10.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

  1. „Naprawa tynków, pomalowanie ścian i sufitów budynku komór filtracyjnych (strona zachodnia) – SUW Kozłowa Góra”,

2. „Malowanie ścian i sufitu pomieszczenia nastawni – SUW Kozłowa Góra”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 października 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 26 października 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-12 20181012_opis-techniczny_budynek-komor-filtracyjnych-zpi-025-3254-2018.pdf
2018-10-12 20181012_opis-techniczny_pomieszczenia-nastawni-zpi-025-3254-2018.pdf
2018-10-12 20181012_projekt-umowy-zpi-025-3254-2018.pdf
2018-10-19 20181019_zalaczniki-edytowalne-1-4-zpi-025-3254-2018.doc
2018-10-19 20181019_zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3254-2018.pdf
2018-10-19 20181019_przedmiar-komory-filtracyjne-zpi-025-3254-2018.pdf
2018-10-19 20181019_przedmiar-nastawnia-zpi-025-3254-2018.pdf
2018-10-19 20181019_odpowiedz-na-zapytanie-zpi-025-3254-2018.pdf
2018-10-26 20181026_informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-3254-2018.pdf

Wycena nieruchomości położonej w Piekarach Śl. pod aport

Data publikacji: 11.10.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-11 formularz-ofertowy.pdf
2018-10-11 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-10-11 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-10-11 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-10-11 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2018-10-11 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2018-10-11 rozalia_mapa-ewidencyjna.pdf
2018-10-11 rozalia_mapa-zasadnicza.pdf
2018-10-11 umowa-na-operat.pdf
2018-10-11 wykaz-osob.pdf
2018-10-11 wykaz-uslug.pdf
2018-10-11 wypis-z-rejestru-gruntow-i-budynkow_rozalia.pdf
2018-10-11 zalacznik_malocenne_wycena-rozalii.pdf
2018-10-11 zalacznik_srodki-trwale_wycena-rozalii.pdf
2018-10-11 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2018-10-25 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Wycena działki nr 322/38 zlokalizowanej w powiecie pszczyńskim w miejscowości Suszec przy ul. Cegielnianej

Data publikacji: 10.10.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-10 formularz-ofertowy.pdf
2018-10-10 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-10-10 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-10-10 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-10-10 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2018-10-10 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2018-10-10 umowa-na-operat.pdf
2018-10-10 wykaz-osob.pdf
2018-10-10 wykaz-uslug.pdf
2018-10-10 zaproszenie.pdf
2018-10-22 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-11-08 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie

Data publikacji: 14.09.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 28 września 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-14 dokumentacja-projektowa-zpi-025-2974-2018.zip
2018-09-14 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-2974-2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2974-2018.pdf
2018-09-14 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2974-2018.doc
2018-09-14 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2974-2018.pdf

„Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las”

Data publikacji: 14.09.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 28 września 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-14 zalacznik-5-opis-techniczny-budynek-mag-garazowy-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-5-opis-techniczny-i-przedmiar-budynek-adm-socj-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-5-przedmiar-budynek-magazynowo-garazowy-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_2973_2018.pdf
2018-09-14 zalaczniki-1-4-edytowalny-zpi-025-2973-2018.doc
2018-09-14 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_2973_201.pdf