ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Projekty w ramach RPO-WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Nazwa Projektu:
Montaż instalacji solarnej w 27 obiektach GPW S.A. na terenie Województwa Śląskiego

Nazwa Beneficjenta:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Koszt całkowity projektu: 1 837 512,83 zł
Kwota dofinansowania projektu: 1 124 455,07 zł
Poziom dofinansowania: 85%

Osiągnięte efekty:
W ramach projektu na 27 oddziałach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. zainstalowano 453 kolektory słoneczne o łącznej powierzchni czynnej 824,46m2. Łączna moc zainstalowanej energii cieplnej wynosi 659,6 kW

Efekt ekolgiczny uzyskany dzięki projektowi:

 

Efekt ekologiczny t/rok
Redukcja emisji SO2:
Redukcja emisji NOx:
Redukcja emisji CO2:
Redukcja emisji pyłów:
0,343
0,515
315,707
0,141

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na remat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Nazwa Projektu:
Montaż instalacji elektrowni solarnej w Rudzie Śląskiej na obiekcie GPW S.A. w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego

Nazwa Beneficjenta:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Koszt całkowity projektu: 3 159 298,45 zł
Kwota dofinansowania projektu: 2 064 515,63 zł
Poziom dofinansowania: 85%

Zakres projektu:
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 311,04 kW zainstalowana jest na dachu zbiornika wody pitnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Rudzie Śląskiej. Obiekt ten zlokalizowany jest na jednym z najwyższych punktów topograficznych Wyżyny Śląskiej charakteryzujących się bardzo dobrymi warunkami nasłonecznienia. Instalacja elektrowni solarnej w Rudzie Śląskiej stanowi nie tylko największą instalację fotowoltaiczną na Śląsku, ale również największa dachową instalacją fotowoltaiczną w Polsce.

Efekt ekolgiczny uzyskany dzięki projektowi:

Efekt ekologiczny t/rok
Redukcja emisji SO2:
Redukcja emisji NOx:
Redukcja emisji CO2:
Redukcja emisji pyłów:
0,242
0,400
255,14
0,119


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-regiopn.pl

 

Zobacz wykres generowanej mocy 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.