ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Historia

Historia zbiorowego zaopatrzenia Górnego Śląska w wodę sięga korzeniami drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Dochodzi wówczas do wyjątkowych w tej części Europy zmian społecznych i gospodarczych, związanych z rozwojem miejscowego przemysłu. Odkryte złoża węgla spowodowały masowe powstawanie zakładów przemysłowych i ogromny wzrost ludności, która przybywała na Śląsk w poszukiwaniu pracy i lepszych perspektyw. To w krótkim czasie doprowadziło do powstawania deficytów wody. W opracowanym w 1875 r. sprawozdaniu dotyczącym zaopatrzenia GOP w wodę wynikało, że dostępność do wody niektórych miast regionu jest tak niskie, że grozi katastrofą humanitarną a dalsze trwanie tego stanu zagraża samounicestwieniem całego okręgu. Na tym tle zaczęły wybuchać strajki i protesty ludności. Napięta sytuacja wymusiła w końcu reakcję władz. W roku 1878 Minister Zdrowia Prus zlecił stworzenie projektu kompleksowego zaopatrzenia w wodę. W roku 1880 w okolicach Zawady i Karchowic rozpoczęto budowę studni głębinowej, będącej ujęciem wody dla pierwszego państwowego wodociągu zbiorowego w GOP.

W 1882 roku zakończono realizację Karchowickiej Studni Głębinowej.  Rok ten przyjmuję się jako początek budowy systemu zaopatrzenia w wodę regionu Górnego Śląska. Dwa lata po zakończeniu budowy studni w Karchowicach, uruchomiono wodociąg do Królewskiej Huty (dzisiejszy Chorzów), czerpiący wodę ze sztolni szybu Adolfschaft  w Nowych Reptach. Rurociąg z Zawady do Zabrza i Gliwic otwarto w roku 1895.

Po zakończeniu I wojny światowej Plebiscyty i Powstania ustaliły ostateczny podział Górnego Śląska. Jednolity dotąd organizm, podzielony został na część Polską i Niemiecką. W 1922 roku do Konwencji Genewskiej wprowadzono zapis: umowę regulującą współdziałanie obu krajów w kwestii dostaw wody dla mieszkańców Śląska.  Gdy po 15 latach umowa została zakończona, Polska musiała szukać nowych źródeł wody. W 1930 roku  oddano Zakład w Maczkach (dzielnica Sosnowca), ujmujący wodę z Białej Przemszy.

Po II wojnie światowej działające na Śląsku zakłady scalono w jedno przedsiębiorstwo, którym było powołane w roku 1950 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Aby zabezpieczyć region w wodę, której po wojnie na Śląsku ciągle brakowało, w roku 1950 rozpoczęto budowę dużego zbiornika na Małej Wiśle w okolicach Goczałkowic. Zbiornik oddano w roku 1955. W latach 70-tych XX wieku oddano ważne ujęcie i zakład w Czańcu, czerpiący wodę ze zbiornika zbudowanego na trzeciej kaskadzie rzeki Soła w Beskidzie Małym. Ostatnim dużym projektem było otwarcie w latach 90-tych Zakładu w Dziećkowicach.

W roku 1990 ówczesne Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach mogło pochwalić się następującymi danymi:
Wielkość produkcji – 1 860 tys. m³/dobę, liczba ujęć i stacji uzdatniania – 85, liczba zaopatrywanych w wodę mieszkańców województwa – 4 mln, liczba zaopatrywanych zakładów przemysłowych – 3 427, liczba innych instytucji – 17 881, długość sieci magistralnej – 1 695 km, długość sieci rozdzielczej – 6 862 km, długość przyłączy – 3 490 km.

W 1991 roku następuje podział przedsiębiorstwa. Powstaje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, zajmujące się produkcją i hurtową dostawą wody oraz lokalne przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne zajmujące się dostawą wody dla odbiorców indywidualnych.

Obecnie system charakteryzuje się wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody oraz siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji z możliwościami magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe. Przdsiębiorstwo posiada rezerwy produkcyjne umożliwiające dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów systemu.

1 stycznia 2006 roku Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, którą 8 listopada 2007 roku przejął Samorząd Województwa Śląskiego obejmując 80% akcji. Po kolejnych dwóch latach, 28 lutego 2009 roku zakończono proces wydawania 15% akcji przedsiębiorstwa dla akcjonariatu pracowniczego. Dnia 08 marca 2013 roku Ministerstwo Skarbu Państwa zbyło ponad 3 mln. szt. akcji GPW S.A. Obecna struktura akcjonariatu to około 80% Województwo Śląskie i około 20% pozostali Akcjonariusze. Przedsiębiorstwo stało się własnością Całego Regionu.

Obecnie w ramach GPW S.A. funkcjonują:
2 - Zakłady Uzdatniania Wody (ZUW),
8 - Stacji Uzdatniania Wody (SUW),
4 - Oddziały Eksploatacji Sieci (OES),
2 - Zbiorniki wodne: w Goczałkowicach i Kozłowej Górze,
9 - kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 374 tysięcy m3, około 900 km wodociągowej sieci magistralnej o średnicy do 1,8m.

Kalendarium

 • 1882-09-30
  Wybudowanie studni głębiowej "Zawada" przeznaczonej dla pierwszego państwowego wodociągu w GOP.
 • 1884-06-14
  Wybudowanie ujęcia wody w Nowych Reptach (dzisiaj Repty Śląskie) pozyskującego wodę z szybu Staszic (niem. Adolfschaft).
 • 1905-07-20
  Wybudowanie ujęcia Rozalia.
  Dalsza intensywna rozbudowa wodociągów, wybudowanie m.in. ujęcia Rozalia.
 • 1930-08-15
  Wybudowanie ujęcia w Maczkach.
 • 1949-04-20
  Powstanie Państwowych Zakładów Wodociągowych w Katowicach.
 • 1950-09-21
  Powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.

  Upaństwowienie Powiatowych Zakładów Wodociągowych w Katowicach i włączenie ich do Państwowych Zakładów Wodociągowych w Katowicach. Trzy dotychczasowe zakłady (GZW w Zabrzu, Powiatowe Zakłady Wodociągowe w Katowicach i PZW na Górnym Śląsku) zostają połączone i od tej pory tworzą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach (WPWiK).

  Dobowa produkcja wody wszystkich funkcjonujących ujęć wody wynosiła wtedy niespełna 160 tys. m3/d.

 • 1956-05-11
  Zbiornik wodny w Goczałkowicach na Wiśle i SUW w Goczałkowicach.

  W ramach programu inwestycyjnego w latach 1950-1955 wybudowano i oddano do użytku zbiornik wodny w Goczałkowicach na Wiśle i stację uzdatniania wody w Goczałkowicach (pierwszy etap GO-CZA I - 1956 r.). Oficjalne otwarcie zakładu: 22 lipca 1956.

 • 1971-11-08
  Uruchomienie SUW Czaniec.

  W ramach programu inwestycyjnego wybudowano i oddano do użytku ujęcie wody na zbiorniku Czaniec, wykorzystujące zasoby kaskady zbiorników wodnych Tresna - Porąbka - Czaniec ze stacją uzdatniania wody w Kobiernicach.

 • 1980-01-04
  Rozbudowa SUW Goczałkowice.

  W ramach programu inwestycyjnego wybudowano i oddano do użytku rozbudowę SUW Goczałkowice (tzw. Wodociąg GO-CZA II z przerzutem wody z ujęcia Czaniec na SUW Goczałkowice).

 • 1983-04-19
  Rozpoczeto realizację projektu "Wodociąg Grupowy Dziećkowice".

  Zwiększenie ilości produkowanej wody nie nadążało jednak za wzrostem zapotrzebowania. Dla zapewnienia dostaw na tak wysokim poziomie, zwłaszcza w rejony najbardziej dotknięte deficytem wody, w 1983 roku rozpoczęto realizację największego i najbardziej nowoczesnego kompleksu wodociągowego, pn.: "Wodociąg Grupowy Dziećkowice".

 • 1991-08-04
  Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.
 • 1993-04-09
  Uruchomienie pierwszego etapu inwestycji "Wodociąg Grupowy Dziećkowice".

  Pierwszy etap  inwestycji "Wodociąg Grupowy Dziećkowice" uruchomiono w 1993 roku, dając bardzo dobrą wodę, w ilości w pełni pokrywającej zapotrzebowanie.Poza wymienionymi wybudowano jeszcze w tamtym czasie stacje uzdatniania wody w Bibieli, Strumieniu, Będzinie, Kobiernicach, Łazach, Kozłowej Górze oraz Miedarach.

  Obecnie długość magistralnej sieci wodociągowej wynosi ponad 900 km, pompownie i zbiorniki wyrównawcze mają łącznie pojemność około 374 tys m3.

 • 2005-12-22
  Wpisanie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Wpisanie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000247533

 • 2006-01-01
  Działalność jako Spółka Akcyjna.

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów rozpoczęło działalność w nowej formie prawnej - jako Spółka Akcyjna ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa

 • 2007-11-08
  Przejęcie przez Samorząd Województwa Śląskiego.

  Akcje Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów S.A. zostały przejęte przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.