ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zapytania ofertowe

"Remont szybu wentylacyjnego "Szczęśliwa Pomoc" - odtworzenie płyty zamykającej szyb"

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Data publikacji: 03 sierpień 2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

"Remont szybu wentylacyjnego "Szczęśliwa Pomoc" - odtworzenie płyty zamykającej szyb"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Wymiana słupów oświetleniowych – Wydział Transportu GPW S.A. Oddział Piekary Śląskie

CPV: 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310-7 Układanie kabli
Data publikacji: 31 lipiec 2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana słupów oświetleniowych – Wydział Transportu GPW S.A. Oddział Piekary Śląskie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 16 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych ZUW Dziećkowice

CPV: 45214610-9 Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych, 45262700-8 Przebudowa budynków, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45332200-6 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania, 32424000-1 Infrastruktura sieciowa, 32423000-4 Gniazda sieciowe, 32422000-7 Elementy składowe sieci
Data publikacji: 28 lipiec 2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 11 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia Nr FZP/321/31/2023 prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (dalej „Postępowanie”) na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

 https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach - przekierowanie na Platformę poprzez link:

chyba, że w Zaproszeniu wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/101417/details

Przystosowanie urządzeń wraz z usługą dostępu do systemu umożliwiającego wspieranie procesu zarządzanie pojazdami GPW S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia Nr FZP/321/26/2023 prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (dalej „Postępowanie”) na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

 https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach - przekierowanie na Platformę poprzez link:

chyba, że w Zaproszeniu wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/98563/details

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.