ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Archiwum

„Dostawa elektrycznego wózka podnośnikowego dla ZUW Dziećkowice”

42410000-3 urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
24 lipiec 2023
Data publikacji Plik do pobrania
2023-08-10 2023_08_10_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Sprzedaż złomu z OES Żory - obiekt Pszów FG/154/16/2023

14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom
18 lipiec 2023
Data publikacji Plik do pobrania
2023-07-18 2023_07_18_Ogloszenie o sprzeday fg.154.16.2023.pdf
2023-08-04 2023_08_04_informacja o wyborze.pdf

Dostawa artykułów elektrycznych w 2023 r. z podziałem na trzy części: Część 1 Dostawa artykułów elektrycznych - różnych Część 2 Dostawa artykułów elektrycznych – oświetleniowych Część 3 Dostawa artykułów elektrycznych – kabli i przewodów

Część I: 31211300-1 Bezpieczniki, 31224100-3 Wtyki i gniazda, 31224810-3 Przedłużacze, 31221200-3 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 31224700-9 Puszki połączeniowe, 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna, 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria, 31651000-4 Taśma elektryczna, 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych, 31211310-4 Wyłączniki, 44322000-3 Akcesoria do okablowania, 31153000-3 Prostowniki, 44512940-3 Zestawy narzędziowe, 31711150-9 Kondensatory elektroniczne. Część II: 31532000-4 Części lamp i opraw oświetleniowych, 31521300-7 Przenośne lampy elektryczne, 31531000-7 Żarówki, 31532110-8 Świetlówki rurkowe, 31514000-2 Lampy wyładowcze, 31521320-3 Latarki, 31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne, 31532500-9 Zapłonniki do lamp, 38750000-7 Wyłączniki czasowe, 31532120-1 Świetlówki rurkowe kompaktowe, 31211300-1 Bezpieczniki, 38750000-7 Wyłączniki czasowe, 31512000-8 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, 31532300-7 Żarówki kuliste. Część III: 31320000-5 Kable energetyczne
13 lipiec 2023

Dostawa fabrycznie nowych środków eksploatacyjnych i smarnych do maszyn i urządzeń z podziałem na 3 części

09211000-1 – oleje smarowe i środki smarowe
07 lipiec 2023

Budowa wodociągu PE Dz160 na odcinku Mysłowice – Dziećkowice (ul. Długa)

45000000-7 Roboty budowlane; 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
06 lipiec 2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Budowa wodociągu PE Dz160 na odcinku Mysłowice – Dziećkowice (ul. Długa)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lipca 2023 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 21 lipca 2023 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, pędzli, akcesoriów malarskich oraz materiałów budowlanych dla utrzymania obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w 2023 roku z podziałem na cztery części

44810000-1 - Farby, 44832200-3 - Rozcieńczalniki, 24000000-4 - Produkty chemiczne, 44174000-2 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi, 24910000-6 - Kleje, 39224210-3 - Pędzle malarskie, 44190000-8 - Różne materiały budowlane, 44111000-1 - Materiały budowlane
04 lipiec 2023

Przebudowa oświetlenia terenu – OES Mikołów

45317300 – 5 Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45316000 – 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 45315700 – 5 Roboty w zakresie instalowania rozdzielnic elektrycznych; 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310 – 7 Układanie kabli
29 czerwiec 2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa oświetlenia terenu – OES Mikołów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 14 lipca 2023 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

71322000 - 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
29 czerwiec 2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 14 lipca 2023 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

„Dostawa pomp różnych” z podziałem na 6 części

42122000-0 – Pompy
26 czerwiec 2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont węzła sanitarnego i szatni w budynku chlorowni – na terenie OES Żory w Pszowie”

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
23 czerwiec 2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Remont węzła sanitarnego i szatni w budynku chlorowni – na terenie OES Żory w Pszowie”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2023 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 7 lipca 2023 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.