ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Archiwum

Dostawa 6 sztuk nowych grzejników płytowych renowacyjnych wraz z usługą ich montażu w budynku siedziby Spółki przy ulicy Wojewódzkiej 19

44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania, 42131110-0 Zawory do grzejników centralnego ogrzewania, 45000000-7 Roboty budowlane
18 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, BDO 000000863, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Dostawa 6 sztuk nowych grzejników płytowych renowacyjnych wraz z usługą ich montażu w budynku siedziby Spółki przy ulicy Wojewódzkiej 19.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2024 roku na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., KANCELARIA, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców

Dostawa sprzętu do pielęgnacji zieleni i części do kosiarek z podziałem na 6 części: Część IV: Dostawa traktora komunalnego z osprzętem

16700000-2 - Ciągniki
07 czerwiec 2024
Data publikacji Plik do pobrania
2024-06-11 2024_06_11_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf
2024-06-26 2024_06_26__Zawiadomienie o uniewaznieniu-2.pdf

„Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 24 ton”

24312123-2 chlorek poliglinu
07 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 24 ton”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godz. 12:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Produkcji, ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice w kopercie z oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ”.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, pokój nr 52 w dniu: 12.06.2024 r. o godz.: 12:30. 

Dostawa licencji systemu obiegu dokumentów

48300000-1 Pakiety oprogramowania
28 maj 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa licencji systemu obiegu dokumentów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2024 roku do godz. 10:00
na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice 
w kopercie z oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07-06-2024 roku, GODZINA 10:00” oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, pokój nr 7 w dniu: 07.06.2024 r. o godz.: 11:00. 

Dostawa artykułów promocyjnych

22462000-6 – materiały reklamowe
24 maj 2024

Dostawa sprzętu do pielęgnacji zieleni i części do kosiarek z podziałem na 6 części: Część II: Dostawa kosiarki spalinowej listwowej Część III: Dostawa traktorów ogrodowych Część V: Dostawa kosiarki bijakowej

16310000-1
22 maj 2024

Organizacja imprezy integracyjnej dla Pracowników Spółki

79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez; 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe; 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
21 maj 2024

Numer postępowania FZP/321/26/2024

Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro i prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.). Podstawa prawna: art. 275 pkt 1), w związku z art. 359 pkt 2) Ustawy.

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem:

− https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

− https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert po zmianie: 29.05.2024 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert po zmianie: 29.05.2024 r. godz. 10:30

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA POD LINKIEM :

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/159574/notice/public/details 

"Dostawa sprzętu do pielęgnacji zieleni i części do kosiarek" z podziałem na 6 części: Część I: Dostawa sprzętu do pielęgnacji zieleni Część VI: Dostawa części do sprzętu do pielęgnacji zieleni

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy 16800000-3 - Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie
21 maj 2024

Dostawa autonomicznej, mobilnej wieży monitoringu do ochrony wyznaczonych obszarów na terenach oddziałów GPW S.A.

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo
17 maj 2024

Dostawa pomp różnych z podziałem na 7 części: Część VI: Dostawa silników głębinowych typu SMS-6/SMP-6 Część VII:Dostawa inżektorów do hydrotransportu materiałów sypkich

42111000-0 Silniki
16 maj 2024
Data publikacji Plik do pobrania
2024-05-16 2024_05_16_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.