ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zakończone projekty WFOŚiGW

Projekt "Zarybianie Jeziora Goczałkowickiego 2023 o wartości 208 619,00 PLN został zrealizowany w roku 2023 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.” 

Projekt "Przebudowa wodociągu magistralnego DN600 na DN500 relacji Michałkowice - Obszary" o wartości 5 464 638,31PLN został zrealizowany w latach 2023 - 2024 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

PROJEKT "Modernizacja wodociągu stalowego DN 600 mm w Katowicach od ul. Ordona do ul. Chorzowskiej metodą renowacji bezwykopowej w technologii rękawa elastycznego" o wartości 784 823,50 PLN został zrealizowany w okresie 25.11.2011 - 18.05.2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu stalowego DN 1000 Czarny Las – Bytom, na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu, metodą renowacji bezwykopowej w technologii reliningu" o wartości 810 486,34 PLN został zrealizowany w okresie 16.08.2011 - 29.06.2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja centralnego ogrzewania osiedla SUW Maczki w Sosnowcu" o wartości 1 118 744,76 PLN został zrealizowany w okresie 12.08.2008 - 03.11.2008 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Wykonanie renowacji bezwykopowej rurociągu DN 600 mm długości ok. 900 m od zasuwy na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i ul. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich" o wartości 791 120,47 PLN został zrealizowany w okresie 09.03.2010 - 26.03.2010 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja odcinka 192 mb wodociągu DN 750 mm Żory – Świerklany od skrzyżowania ul. Wodzisławskiej z ul. Gwarków" o wartości 233 000,00 PLN został zrealizowany w okresie 30.08.2010 - 12.10.2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Udrożnienie przepływu rurociągu poprzez wykonanie przewiertu na wodociągu DN 800 z przekroczeniem rzeki Przemszy" o wartości 598 637,10 PLN został zrealizowany w okresie 19.03.2010 - 16.07.2010 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Udrożnienie przepływu rurociągu poprzez wykonanie renowacji bezwykopowej rurociągu DN 600 w rejonie ul. Partyzantów i Obrzeżnej do ul. Kraszewskiego w ramach nitki mysłowickiej" o wartości 1 539 926,90 PLN został zrealizowany w okresie 15.04.2010 - 30.11.2010 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Badania i pomiary stopnia zalądowania Zbiornika Kozłowa Góra wraz z określeniem aktualizacji krzywych pojemności i zalewu" o wartości 66 000,00 PLN został zrealizowany w okresie 10.03.2011 - 15.06.2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu stalowego DN 800 w Katowicach od ul. Ordona do ul. Techników metodą renowacji bezwykopowej w technologii rękawa elastycznego" o wartości 7 617 045,00 PLN został zrealizowany w okresie 02.11.2010 - 30.08.2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "SUW Maczki - modernizacja ogrzewania zakładu" o wartości 741 557,30 PLN został zrealizowany w okresie 19.01.2011 - 30.09.2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Naprawa kanału odpływowego oraz przyczółków wylotów sztolni spustu dennego na zbiorniku w Goczałkowicach" o wartości 152 778,00 PLN został zrealizowany w okresie 13.06.2011 - 30.06.2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Przebudowa wodociągu DN 1100 na DN 800 mm w Piekarach Śląskich. Etap I i II." o wartości 2 008 764,08 PLN został zrealizowany w okresie 24.08.2010 - 02.09.2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja odcinka 1547 mb wodociągu DN 750 mm Żory Świerklany, etap II, część I" o wartości 3 656 734,00 PLN został zrealizowany w okresie 01.08.2011 - 09.12.2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu stalowego DN 500 mm w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od ul. Bogumińskiej do ul. Witosa metodą bezwykopową w technologii rękawa elastycznego" o wartości 968 836,02 PLN został zrealizowany w okresie 06.07.2011 - 23.09.2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu DN 600 mm Bibiela Piekary Śląskie" o wartości 11 749 865,08 PLN został zrealizowany w okresie 14.07.2011r. - 29.05.2013r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu DN 750 mm Żory – Świerklany – odcinek 3" o wartości 827 054,64 PLN został zrealizowany w okresie 17.12.2012r. - 31.05.2013r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągów doprowadzających i rozprowadzających wraz z modernizacją wody pitnej w OSM Murcki dla aglomeracji śląskiej" o wartości 3 403 512,00 PLN został zrealizowany w okresie 26.10.2010 - 28.06.2012r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu DN 800 i 600mm na terenie miasta Mysłowice" o wartości 14 765 285,06 PLN został zrealizowany w latach 2011 - 2014 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu DN 600 mm Radzionków - Bobrowniki" o wartości 3 293 554,00 PLN został zrealizowanyw latach 2012 - 2014 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Modernizacja wodociągu DN1000mm Czarny Las - Bytom, etap 6 o wartości 699 267,43 PLN został zrealizowany w latach 25.03.2014 - 31.10.2014 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT "Przebudowa wodociągu DN 600 mm w ul. Sportowej w Zabrzu Makoszowach o wartości 1 125 247,00 PLN został zrealizowany w latach 11.06.2014-31.09.2014 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Modernizacja wodociągu DN 800 mm w Piekarach Śląskich Brzozowicach metodą bezwykopową o wartości 4.406.296,00 PLN został zrealizowany w latach 21.05.2014-31.07.2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Modernizacja metodą renowacji bezwykopowej wodociągu DN 1000 Czarny Las - Bytom etap 5 o wartości 4 261 479, 53 PLN został zrealizowany w latach 15.11.2014 r. do 30.11.2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Modernizacja wodociągu DN 600 mm Maczki – Zagórze w Sosnowcu o wartości 4 389 700,00 PLN został zrealizowany w latach 26.11.2014r. do 31.03.2016 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Modernizacja wodociągu DN1000mm Czarny Las - Bytom, etap 6 o wartości 699 267,43 PLN został zrealizowany w latach 25.03.2014 - 31.10.2014 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Zarybianie Jeziora Goczałkowickiego 2016 o wartości 133 798,00 PLN został zrealizowany w latach 01.04.2016r. do 15.07.2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Akcja edukacyjna: Zobaczmy skad się bierze woda o wartości 17 995,00 PLN został zrealizowany w latach 01.03.2016r. do 30.10.2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Przebudowa wodociągu DN 500 w Świetochłowicach od ul. Ostatniej do ul. Chorzowskiej o wartości 4 704 940,48 PLN został zrealizowany w latach 24.07.2015-24.09.2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT: Modernizacja metodą renowacji bezwykopowej wodociągu DN 1000 mm Czarny Las - Bytom etap IV o wartości 4 863 274,72 PLN został zrealizowany w latach 06.05.2015r. – 15.09.2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Kampania edukacyjno – informacyjna 300 H20 Lubię to! Był realizowany od 01.02.2017 do 30.10.2017, przy wsparciu finansowym WFOŚIGW W Katowicach wartość projektu: 230 000,00 zł wartość dofinansowania: 55 250,00 zł 

Modernizacja wybranych układów pompowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach mająca na celu podwyższenie efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w wodę był realizowany od 20.03.2012r. do 30.11.2016r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 9 595 390,00 zł Wartość dofinansowania: 5 114 565,68 zł 

Modernizacja wybranych układów pompowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach mająca na celu podwyższenie efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w wodę był realizowany od 20.03.2012r. do 30.11.2016r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 9 595 390,00 zł Wartość dofinansowania: 5 114 565,68 zł 

Zarybianie Jeziora Goczałkowickiego 2017 był realizowany od 03.04.2017r. do 15.07.2017r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 139 134,00 zł Wartość dofinansowania: 69 567,00 zł 

ozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa (modernizacja) istniejących rurociągów okołozbiornikowych DN1000/800/600/400 na terenie zbiorników terenowych w Pszowie był realizowany od 15.12.2015 r. do 15.02.2017 r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 3 370 429,00 zł Wartość dofinansowania: 908 230,20 zł 

Modernizacja wodociągu DN 600 relacji SUW Maczki – Dąbrowa Górnicza od zbiorników w Zagórzu do ul. Starocmentarnej – etap 1 i 2 był realizowany od 12.05.2016 r. do 06.08.2017 r. przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach Wartość projektu: 4 356 953 zł Wartość dofinansowania: 2 660 667 zł 

Przebudowa wodociągu SUW Miedary, pododdział Staszic-Bytom Sucha Góra był realizowany od 20.05.2016 r. do 30.09.2017 r. przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 8 274 649,09 zł Wartość dofinansowania: 4 848 461,31 zł 

Modernizacja wybranych układów pompowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach mająca na celu podwyższenie efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w wodę był realizowany od 20.03.2012r. do 30.06.2016 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach wartość projektu: 11 702 054,00 zł wartość dofinansowania: 4 858 837,40 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa (modernizacja) istniejących rurociągów około zbiornikowych DN1000/800/600/400 na terenie zbiorników terenowych w Pszowie był realizowany od 04.11.2015- 19.12.2016r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach wartość projektu: 3 370 429,00 zł wartość dofinansowania: 908 230,30 zł 

Modernizacja wodociągu DN 1000 Czarny Las od ul. Jaracza do ul. Słowiańskiej w Rudzie Śląskiej, realizacja od 18.07.2017 do 20.08.2018 r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach Wartość projektu: 3 148 053,61zł Wartość dofinansowania: 246 323,51 zł 

Przebudowa wodociągu stalowego DN 600 Maczki – Zagórze na odcinku od ul. Rydza Śmigłego do zbiorników w Zagórzu w Sosnowcu, realizacja od 08.05.2017 r. do 30. 06.2018 r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 2 431 342,78 zł Wartość dofinansowania: 1 931 820,99 zł 

Przebudowa wodociągu stalowego DN 800 w Chorzowie, od ulicy Siemianowickiej do ul. Kluczborskiej – etap I ( odcinek od ulicy Siemianowickej do ulicy Legnickiej), realizacja od 22.06.2017 r. do 30.06.2018 r. przy wsparciu WFOSiGW w Katowicach
Wartość projektu : 3 230. 500,19 zł
Wartość dofinansowania: 1 505.991,00 zł 

Modernizacja istniejącego wodociągu stalowego dn 800/1000 w Dąbrowie Górniczej na odcinku od ul. Podlesie do zbiorników w Łośniu - etap I: odcinek od ul. Podlesie do przepompowni (ul. Kasprzaka), realizacja od 2019 r. do 2020 r. przy wsparciu WFOSiGW w Katowicach
Wartość projektu : 1.920.473,00 zł

Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE DN560 na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic, realizacja od 18.08.2017 r. do 31.03.2019 r. przy wsparciu WFOSiGW w Katowicach
Wartość projektu : 10.546.549,49 zł
Wartość dofinansowania: 6. 014.056,74 zł

ZARYBIANIE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO 2021, realizacja od 26.04.2021 – 30.07.2021 r. przy wsparciu WFOSiGW w Katowicach
Wartość projektu : 166 142,86 zł 

htrghf

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.