ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Dywidenda za rok obrotowy 2019

Dywidenda

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 31 marca 2020 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok, obejmujący rok obrotowy 2019, w wysokości 21.031.978,19 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 20.331.978,19 zł, tj. kwotę około 0,33 zł na 1 akcję.

II. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku tj. w dniu 31 marca 2020 roku (dzień dywidendy).

III. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 na dzień 30 czerwca 2020 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W DNI ROBOCZE:

  1. e-mailowo.
    Przesłanie treści oświadczenia/dyspozycji w postaci e-mail jest kwalifikowane przez spółkę jako złożenie oświadczenia w formie dokumentowej. Spółka przyjmuje oświadczenia złożone drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Należy przesłać skan podpisanego formularza "Dyspozycja/Oświadczenie wypłaty Dywidendy za rok 2019" na wskazany adres poczty elektronicznej przy czym takie oświadczenie może zostać opatrzone odręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wyboru akcjonariusza. W treści wiadomości e-mail prosimy obligatoryjnie zamieścić oświadczenie weryfikujące status akcjonariusza, wskazujące: 1) numer odcinka zbiorowego akcji oraz 2) serię, numer i rodzaj akcji uprawniających do dywidendy."
  2. listem poleconym
    na adres: Katowice 40-026, ul. Wojewódzka 19, z dopiskiem „Dywidenda 2019”

Pełna treść komunikatu o wypłacie Dywidendy na rok obrotowy 2019 znajduje się w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 12:00 pod nr telefonu (32) 60 38 639. lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie prosimy o wypełnianie druków drukowanymi literami oraz prosimy by pamiętać o zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki do pobrania:
- Wzory druków dot. wypłaty dywidendy w formacie PDF:
    1. Dyspozycja osoba fizyczna.pdf
    2. Dyspozycja osoba prawna.pdf
    3. Oświadczenie osoba fizyczna.pdf
    4. Oświadczenie osoba prawna.pdf
    5. Pełnomocnik osoba fizyczna.pdf
    6. Załącznik do Dyspozycji.Oświadczenia (większa ilość akcji).pdf
- Treść niniejszego ogłoszenia w formacie PDF
- Ogłoszenie MSiG - dywidenda 2019 w formacie PDF

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.