ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 12 stycznia 2023 r., na godzinę 1000, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w sali nr 58 mieszczącej się na IV piętrze, z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwał w sprawach osobowych dotyczących członków Rady Nadzorczej Spółki.
  • Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  • Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą udostępniane w przewidzianych ustawowo terminach.

Do pobrania:
- Pełan treść ogłoszenia MSiG NWZ 12.01.2023
- Wniosek o udostępnienie materiałów NWZ 12.01.2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.