ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zawiadamienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnych Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425 875 100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 12 maja 2023 r., na godzinę 10:00, w sali nr 1 mieszczącej się na IV piętrze w nowym budynku przy ul. Żeliwnej 38 z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2022 roku.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2022 roku.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

 

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą udostępniane w przewidzianych ustawowo terminach.

Do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia MSiG ZWZ 12.05.2023
- wniosek o udostępnienie materiałów na ZWZ 12.05.2023.docx

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.