ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Kontrola Jakości Wody

Kontrola jakości wody dostarczanej odbiorcom

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. posiada rozbudowany system kontroli jakości wody. System ten opiera się na laboratoryjnych badaniach parametrów fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych i hydrobiologicznych wody:

 • pobieranej ze środowiska w celu poddania jej procesom uzdatniania na stacjach wodociągowych,
 • uzdatnianej na stacjach wodociągowych po kolejnych etapach procesów technologicznych,
 • pobieranej w punkcie wtłaczania wody uzdatnionej ze stacji wodociągowych do rurociągów,
 • reprezentatywnych punktach regionalnego sytemu zaopatrzenia w wodę,
 • wybranych reprezentatywnych punktach sprzedaży wody do odbiorców hurtowych.

Niezależnie od systemu badań laboratoryjnych jakości wody, w kluczowych miejscach na stacjach wodociągowych, sieciowych zbiornikach wyrównawczych i rurociągach magistralnych zainstalowane są urządzenia mierzące wybrane parametry jakościowe wody w trybie ciągłym. Wyniki pomiarów są transmitowane w czasie rzeczywistym do Dyspozytorów Spółki, którzy dzięki temu mają możliwość szybkiej reakcji na potencjalne niekorzystne zmiany jakościowe. System monitoringu on-line jest stale doskonalony i rozbudowywany. Monitoring on-line spełnia rolę systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami jakościowymi.

Stałą, planową kontrolę jakości prowadzą trzy laboratoria Wydziału Badania Wody.
W laboratoriach funkcjonuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB1158.
Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB1158.
W celu spełnienia wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, laboratoria utrzymują zatwierdzenie systemu jakości badań wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Ponadto laboratoria te posiadają certyfikat wg normy PN-EN ISO 9001:2015 na badania laboratoryjne wody i ścieków. Zadaniem laboratoriów Wydziału Badania Wody jest profesjonalne pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody powierzchniowej, ścieków (pobór chwilowy), wody na pływalniach oraz wykonywanie badań laboratoryjnych. Sprawnie funkcjonujący system zarządzania, kompetentny i wykształcony personel stale podnoszący swoje kwalifikacje, wiarygodne, zweryfikowane / zwalidowane metody badań, nowoczesne, nadzorowane zgodnie z wymaganiami wyposażenie, odpowiednie, podlegające stałej kontroli warunki środowiskowe i lokalowe prowadzenia badań, pozwalają uzyskiwać miarodajne wyniki, dając Klientowi pewność, że są one rzetelne i użyteczne.

Laboratoria dysponują nowoczesną aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie badań technikami:

 • spektrometrii absorpcyjnej (AAS ET, AAS HG, AAS CV),
 • optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP OES),
 • chromatografii gazowej (GC-MS, HS-GC-ECD, P&T-GC-PID),
 • chromatografii cieczowej (UHPLC/DAD/FLD),
 • spektrofotometrii w świetle widzialnym i ultrafiolecie (VIS/UV),
 • chromatografii jonowej (IC),
 • analizy przepływowej (CFA),
 • elektrochemicznymi,
 • wagowymi,
 • nefelometrycznymi,
 • miareczkowymi,
 • posiewu wgłębnego,
 • filtracji membranowej,
 • Colilert18,
 • mikroskopii optycznej.

Laboratoria na bieżąco stosują szczepy kontrolne, certyfikowane materiały odniesienia, wzorce fizyczne niezbędne do prowadzenia stałego monitorowania ważności wyników.
Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań są satysfakcjonujące wyniki uzyskiwane przez laboratoria Wydziału Badania Wody w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.
W ramach prowadzonej planowo i systematycznie kontroli jakości wody próbki pobierane są w ok. 400 reprezentatywnych kluczowych punktach począwszy od zlewni wód ujmowanych do uzdatniania, poprzez ujęcia wód surowych, wodę w procesie technologicznym na stacjach wodociągowych po wodę dostarczaną do odbiorców. Rocznie badanych jest ok. 14 000 próbek wody, co przekłada się na ok. 160 000 parametrów wskaźnikowych jakości wody.
Dane kontaktowe do Wydziału Badania Wody:

 • Wydział Badania Wody, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel. 32 200 96 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Badania Wody Laboratorium Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój, tel. 32 210 30 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Badania Wody Laboratorium Maczki, ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec, tel. 32 291 81 35 w. 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nad prawidłowością prowadzenia procesów technologicznych sprawują nadzór służby technologiczne na stacjach wodociągowych. Wykonywane są analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych po poszczególnych etapach uzdatniania, ustalane dawki reagentów stosowanych w procesach uzdatniania, wykonywane badania fizyczne materiałów stosowanych do filtracji.
Wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych są przekazywane do komórek organizacyjnych Spółki prowadzących analizę długookresową i obszarową jakości wody, sterujących uzdatnianiem oraz dystrybucją wody. Raporty z prowadzonych badań są przekazywane do odpowiednich Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych i Klientów Spółki (lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych).

Zapraszamy

Dla Klientów Wydziału Badania Wody przygotowana została specjalna strona dedykowana badaniom laboratoryjnym. Dowiedzieć się można z niej jak prawidłowo pobrać próbkę wody, zapoznać z zakresem akredytacji, pobrać dokumenty niezbędne do złożenia zamówienia na badania.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.