ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Opłaty

Podstawową dziedziną działalności GPW S.A. jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody pitnej przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Cena za 1 m3 wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. gwarantuje dostawę wody o stabilnych parametrach jakościowych, w sposób ciągły i niezawodny, o czym świadczy m.in. norma certyfikat EN ISO 9001:2015.

Przygotowując ofertę cenową za dostawę wody Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby całkowity koszt utrzymania i eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę dostosować do oczekiwań naszych odbiorców. W efekcie, opracowany system opłat daje klientom możliwość wyboru optymalnego wariantu.

Opłaty za dostawę wody ustala się tak, aby pokryły roczne koszty utrzymania i eksploatacji ponoszone przez przedsiębiorstwo. Dlatego podstawą ustalania poziomu cen są niezbędne przychody kalkulowane z uwzględnieniem ponoszonych kosztów, rezerw na należności nieregularne, marży zysku. W kalkulacji uwzględnia się: prognozowane wskaźniki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźniki wzrostu cen produkcji przemysłowej, stawki obowiązujących lub planowanych podatków i opłat.

Znaczącą część kosztów działalności wodociągowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach stanowią koszty niezależne od przedsiębiorstwa, tj.: amortyzacja, podatki i opłaty, koszty energii i materiałów.

Przedsiębiorstwo nie ma również wpływu na wysokość opłat za energię zużywaną na stacjach uzdatniania wody i w pompowniach sieciowych ze względu na zmiany taryf określane w ustawie "Prawo energetyczne". Na wysokość kosztów własnych, np. materiałów używanych w procesie produkcji wpływa przede wszystkim jakość ujmowanej wody oraz technologie stosowane w procesie jej uzdatniania. Uzdatnianie wód powierzchniowych, stanowiących około 80% zasobów wodnych zarządzanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A w Katowicach, jest znacznie droższe niż uzdatnianie wód głębinowych. Wśród kosztów eksploatacyjnych znajdują się również koszty materiałów wykorzystywanych w realizacji remontów infrastruktury wodociągowej siłami własnymi. Dla utrzymania sprawności działania urządzeń wodociągowych niezbędne jest wykonywanie remontów realizowanych przez wyspecjalizowane jednostki obce. Koszty te, wchodząc w skład usług obcych, stanowią ich znaczącą część.

Biorąc pod uwagę społeczno - ekonomiczne skutki zmiany ceny wody dostarczanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. dla odbiorców hurtowych, stanowiącej część składową opłat pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne naszego regionu od odbiorcy końcowego, tj. ludności, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach podejmuje działania w celu optymalizacji kosztów zapewniających sprawne działanie systemu wodociągowego.

Opłaty za uzgodnienia

Uzgodnienie dokumentacji projektowej:

a. bez kolizji (1 mapa) - 75,00 zł netto
b. z kolizją (1 mapa) - 150,70 zł netto

Uzgodnienie projektów technicznych:

a. przyłączy wody do sieci wodociągowej:

     250,00 zł netto za 1 szt. przyłącza,

b. przebudowy wodociągów magistralnych:

     I. 250,00 zł netto za uzgodnienie do 100 mb rurociągu,
     II. 90,00 zł netto za każde kolejne rozpoczęte 100 mb rurociągu.

Informacje dodatkowe

  • W sprawach umów na hurtową dostawę wody informacją dla Klientów służy Wydział Sprzedaży w godzinach:
    poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 14:30
  • Uwagi Klientów związane z dostawą wody można kierować telefonicznie pod numer Głównej Dyspozytorni, tel. 032 60 38 605 i faks 032 60 38 614 (telefony czynne całą dobę).

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.