ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Stacja Uzdatniania Wody BĘDZIN

Adres: ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin, Tel: 032 761-74-50, 032 269-21-61, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stacja uzdatniania wody w Będzinie ma do dyspozycji dwa niezależne brzegowe ujęcia wody na rzece Czarnej Przemszy. Obecnie pracujące ujęcie znajduje się w niewielkiej odległości od jazu, będącego w gestii elektrowni Łagisza.

Z ujęcia woda rurociągiem grawitacyjnie dopływa do zbiornika czerpalnego pompowni l-go stopnia. Zainstalowane tam pompy podają wodę rurociągiem do hali koagulacji. Do rurociągu tego doprowadzony jest roztwór wodny koagulantu.

W procesie uzdatniania wody w Będzinie stosuje się polichlorek glinu o nazwie PAX lub siarczan glinu. Woda z koagulantem grawitacyjnie dopływa do dwóch komór wolnego mieszania. Każda komora wolnego mieszania wyposażona jest w mieszacz hydrauliczny.
Z komór flokulacji (wolnego mieszania) woda grawitacyjnie wpływa do 4 osadników poziomych. Osadniki pokoagulacyjne wyposażone są w zgarniacze osadu. Czas zatrzymania wody uzdatnianej w osadnikach wynosi min. 12 godzin.

Po procesie sedymentacji woda płynie na filtry piaskowe pośpieszne. W budynku filtrów znajduje się 6 komór filtracyjnych. Wysokość warstwy filtracyjnej wynosi 1,4m.
Woda uzdatniona poddawana jest dezynfekcji dwutlenkiem chloru wytwarzanym na miejscu podawanym w roztworze wodnym do rurociągów DN800 mm i DN700 mm odprowadzających wodę po filtrach do 2 zbiorników wody czystej.
Istnieje możliwość zastąpienia dwutlenku chloru podchlorynem sodu, jak również wprowadzenie wstępnego utleniania wody, w zależności od zmienności jakości wody surowej w rzece. Nad zbiornikami wody czystej znajduje się pompownia IIo podająca wodę do rurociągów magistralnych.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.