ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Stacja Uzdatniania Wody KOZŁOWA GÓRA

Adres: ul. Leśna 34, 42-584 Wymysłów, Tel: 32 287 68 74, 32 287 68 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Kozłowej Góry woda dostarczana jest do Piekar Śląskich, Bobrownik, Radzionkowa, Bytomia, Chorzowa i Świętochłowic

Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra zasilana jest w wodę z jazu upustowego zapory czołowej zbiornika w Swierklańcu. Zbiornik ten został wybudowany w latach 1935-39 dla celów strategicznych, a w latach 1948-51 dokonano jego adaptacji dla celów wodociągowych. Pierwotna wydajność Zakładu wynosiła 120 000 m3/dobę. Wodę uzdatniano wówczas w drodze filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowych i dezynfekcji wody czystej za pomocą chloru. Z czasem, jakość wody w zbiorniku uległa znacznemu pogorszeniu. Odnotowywano w okresach wiosenno – letnich silne zakwity glonów oraz wzrost mineralizacji przy znacznych ubytkach tlenu.

Woda zbiornika zawierała także stosunkowo wysokie ilości żelaza. W trakcie modernizacji przeprowadzonej w latach 2001-2005 ograniczono wydajności Zakładu do 50 000 m3/dobę wody czystej oraz zastosowano nowoczesną technologię uzdatniania wody surowej, polegającą na koagulacji w komorach szybkiego i wolnego mieszania, filtracji pośpiesznej na filtrach atracytowo-piaskowych, ozonowaniu pośrednim, filtracji przez złoże węgla aktywnego. Zaprojektowano i zrealizowano obiekty do uzdatniania wody w układzie zintegrowanym. Budynek technologiczny podzielono na bloki technologiczne, których pracę nadzoruje centralna sterownia – wyposażona w system komputerowy sterowania pracą całego Zakładu. Efektem tego jest uzyskanie zasadniczej poprawy jakości produkowanej wody – głównie jej własności fizyko-chemicznych oraz organoleptycznych, tj. smaku i zapachu. Proces ozonowania wody powoduje niszczenie bakterii oraz wirusów, które mogą znajdować się w wodzie surowej, utlenianie związków organicznych, a tym samym zlikwidowanie mikrozanieczyszczeń.

Parametry produkowanej wody odpowiadają wymogom Polskich Norm, jak również Dyrektywie Unii Europejskiej Nr 80/778. Uzdatniona woda, o wyśmienitej jakości, kierowana jest do wielu miast północnych krańców Górnego Śląska – między innymi do Bytomia i Piekar Śląskich oraz wielu okolicznych gmin.

Zadanie inwestycyjne "Modernizacja Zakładu Produkcji Wody Kozłowa Góra" było finansowane ze środków własnych GPW z udziałem środków z WFOŚiGW Katowic

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.