ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Stacja Uzdatniania Wody MACZKI

Adres: ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec, Tel: 032 294 81 35; 032 294 81 36, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze Stacji Maczki woda uzdatniona dostarczana jest w kierunku Sosnowca i Jaworzna, z możliwością przesyłu w kierunku Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Katowic.

Stacja w Maczkach została oddana do użytku w 1931 roku, a jej głównym zadaniem było zaopatrzenie w wodę ludności i przemysłu Zagłębia Dąbrowskiego po wygaśnięciu ustaleń Konwencji Genewskiej (1937). Zakład pierwotnie miał ujęcie rzeczne w Białej Przemszy, które zostało uruchomione w roku 1930. Niestety po kilku latach z uwagi na działalność zakładów papierniczych w Kluczach, które zrzucały ścieki i zanieczyszczały rzekę, dalsze funkcjonowanie ujęcia stało się niemożliwe. Jako nowe ujęcie wody wybrano rzekę Sztołę - lewobrzeżny dopływ Białej Przemszy. Obiekt zlokalizowano w miejscowości Ryszka (część Sławkowa), który uruchomiony został w 1937 roku, w tym samym czasie gdy uroczyście otwierano zakład po zakończonej rozbudowie.

W roku 1955 jako ujęcie uzupełniające otwarto obiekt na Kanale Centralnym, odwadniającym kopalnię piasku podsadzkowego „Szczakowa”. Woda z Kanału Centralnego początkowo miała stanowić tylko dodatek a konstrukcja samego ujęcia miała charakter tymczasowy.Ujęcie w Ryszce było głównym ujęciem aż do lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy otwarto najpierw kopalnię „Olkusz” (1964) a później „Pomorzany” (1974). Ścieki popłuczkowe oraz wody dołowe z tych dwóch kopalni zaczęły zanieczyszczać Sztołę i zakład w Maczkach ponownie musiał szukać nowego ujęcia.

Postawiono na ujęcie na Kanale Centralnym. W latach 1963-1972 przeprowadzono jego rozbudowę, po którym zwiększono możliwości poboru wody. Nowe ujęcie stanowił żelbetowy jaz piętrzący wodę, piaskowniki, pompownia, osadnik i stacja transformatorowa. Ujęcie to z czasem stał się głównym źródłem dla zakładu, natomiast obiekt w Ryszce zamknięto ostatecznie w roku 2005. Z uwagi na charakter ujęcia na Kanale Centralnym woda wykorzystywana w zakładzie ma cechy zarówno wód powierzchniowych jak i głębinowych.
Dzisiaj ze Stacji Maczki uzdatniona woda dostarczana jest w kierunku Sosnowca i Jaworzna, z możliwością przesyłu w kierunku Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Katowic.

Szerszy opis historii zakładu w Maczkach oraz obiektów historycznych, niebiorących udziału w procesie produkcji można znaleźć tutaj: Zabytkowa Stacja MACZKI

Proces technologiczny:

Woda z Kanału Centralnego, za pomocą jazu zastawkowego, kierowana jest do osadników, w których następuje wstępne usuwanie zanieczyszczeń (zawiesin) łatwoopadalnych, skąd grawitacyjnie przepływa rurociągiem do pompowni I stopnia.

Woda surowa z pompowni Io tłoczona jest rurociągami stalowymi w kierunku Stacji gdzie doprowadzana jest na filtry pospieszne dwuwarstwowe antracytowo - piaskowe (tzw. filtry pospieszne nowe). Przed doprowadzeniem na filtry pospieszne do wody dodawany jest płynny koagulant (chlorek poliglinu), utleniacz (nadmanganian potasu) oraz pylisty węgiel aktywny (w celu eliminacji naturalnego zapachu wody surowej). Woda surowa z reagentami chemicznymi dopływa na złoża filtracyjne od góry, gdzie na powierzchni złóż zachodzi proces koagulacji, a podczas przejścia przez złoża - filtracja zawiesin. Filtry pospieszne to układ 16-tu komór filtracyjnych, składających się z systemu drenażowego - dwuczęściowego. System ten pozwala na odbiór wody przefiltrowanej jak również płukanie zarówno wodą jak i powietrzem z odpowiednią intensywnością na całej powierzchni komory filtracyjnej.

Złoże filtracyjne znajdujące się w każdej z komór jest złożem dwuwarstwowym, składa się z 50 cm wierzchniej warstwy antracytu oraz 1,0 m warstwy piasku. Warstwa antracytu o większym uziarnieniu pozwala na przejęcie i zatrzymanie zwiększonego ładunku zanieczyszczeń, zadaniem piasku o drobnym uziarnieniu będzie usunięcie drobnych zawiesin. Po przefiltrowaniu woda czysta odpływa grawitacyjnie do zbiorników wody czystej. W zbiornikach następuje kontakt wody z podchlorynem sodu (wytwarzanym na Stacji z chlorku sodu w procesie elektrolizy) doprowadzanym z budynku chlorowni. Następnie woda (już uzdatniona) doprowadzana jest do pompowni IIo, skąd wtłaczana jest do sieci wodociągowej.

Po modernizacji polegającej na przebudowie filtrów pospiesznych z tzw. nowego układu technologicznego, Stacja dysponuje 16 nowoczesnymi filtrami pospiesznymi z wysoko wydajnym systemem drenażowym. Proces filtracji prowadzony jest w systemie automatycznym.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.