ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Stacja Uzdatniania Wody MACZKI

Adres: ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec, Tel: 032 294 81 35; 032 294 81 36, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze Stacji Maczki woda uzdatniona dostarczana jest w kierunku Sosnowca i Jaworzna, z możliwością przesyłu w kierunku Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Katowic.

Stacja uzdatniania wody w Maczkach zasilana jest z ujęcia wody na Kanale Centralnym (Głównym) odwadniającym kopalnię piasku "Szczakowa", zbudowanym w latach 50-tych XX wieku. Z uwagi na charakter ujęcia woda wykorzystywana w zakładzie ma cechy zarówno wód powierzchniowych jak i głębinowych. Woda z Kanału Centralnego, za pomocą jazu zastawkowego, kierowana jest do osadników, w których następuje wstępne usuwanie zanieczyszczeń (zawiesin) łatwoopadalnych, skąd grawitacyjnie przepływa rurociągiem do pompowni I stopnia.

Woda surowa z pompowni Io tłoczona jest rurociągami stalowymi w kierunku Stacji gdzie doprowadzana jest na filtry pospieszne dwuwarstwowe antracytowo - piaskowe (tzw. filtry pospieszne nowe). Przed doprowadzeniem na filtry pospieszne do wody dodawany jest płynny koagulant (chlorek poliglinu), utleniacz (nadmanganian potasu) oraz pylisty węgiel aktywny (w celu eliminacji naturalnego zapachu wody surowej). Woda surowa z reagentami chemicznymi dopływa na złoża filtracyjne od góry, gdzie na powierzchni złóż zachodzi proces koagulacji, a podczas przejścia przez złoża - filtracja zawiesin. Filtry pospieszne to układ 16-tu komór filtracyjnych, składających się z systemu drenażowego - dwuczęściowego. System ten pozwala na odbiór wody przefiltrowanej jak również płukanie zarówno wodą jak i powietrzem z odpowiednią intensywnością na całej powierzchni komory filtracyjnej.

Złoże filtracyjne znajdujące się w każdej z komór jest złożem dwuwarstwowym, składa się z 50 cm wierzchniej warstwy antracytu oraz 1,0 m warstwy piasku. Warstwa antracytu o większym uziarnieniu pozwala na przejęcie i zatrzymanie zwiększonego ładunku zanieczyszczeń, zadaniem piasku o drobnym uziarnieniu będzie usunięcie drobnych zawiesin. Po przefiltrowaniu woda czysta odpływa grawitacyjnie do zbiorników wody czystej. W zbiornikach następuje kontakt wody z podchlorynem sodu (wytwarzanym na Stacji z chlorku sodu w procesie elektrolizy) doprowadzanym z budynku chlorowni. Następnie woda (już uzdatniona) doprowadzana jest do pompowni IIo, skąd wtłaczana jest do sieci wodociągowej.

Na stacji znajdują się również obiekty technologiczne niebiorące udziału w procesie produkcji. W ciągu tym znajdują się m.in. filtry powolne z lat 30-tych XX wieku.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.