ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Stacja Uzdatniania Wody STRUMIEŃ

Adres: ul. M.Brodeckiego 17, 43-246 Strumień, Tel: 33 857 01 10; 33 857 01 11, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stacja w Strumieniu ma możliwość dostarczania wody do Żor, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego.

Stacja uzdatniania wody w Strumieniu może być zasilana w wodą z dwóch ujęć, tj. ujęcia brzegowego w km 21 lewego brzegu rzeki Wisły, w cofce zbiornika Goczałkowice i ujęcia zlokalizowanego na zbiorniku Goczałkowice. Oba ujęcia mogą pracować równolegle, a także niezależnie. Z ujęcia na rzece Wiśle dwoma rurociągami betonowymi fi 1000 mm woda doprowadzana jest do dwóch studni zbiorczych, skąd pompami pierwszego stopnia podawana jest do komór ozonowania wstępnego, następnie do hali koagulacji lub bezpośrednio na filtry piaskowe. Ujęcie ze zbiornika goczałkowickiego jest wybudowane w konstrukcji ujęcia brzegowego, gdzie zainstalowano pompy I0. Stację Uzdatniania Wody w Strumieniu wybudowano w latach 1952-1954, a zmodernizowano w latach 1987-2005. Po modernizacji stacji uzdatniania wody w Strumieniu istnieją niejako dwa ciągi technologiczne:

Ciąg pierwszy: woda ujmowana z rzeki Wisły kierowana jest do komór ozonowania wstępnego, następnie lewarowo przepływa do hali koagulacji. Tu, po dodaniu siarczanu glinu, woda przepływa przez 4 komory szybkiego mieszania (wykonane w formie koryta z poprzecznymi do nurtu przegrodami) gdzie następuje dokładne wymieszanie wody surowej z koagulantem. Dalej woda przepływa do komór wolnego mieszania, gdzie ruch wymuszają drabinowe mieszadła z napędem elektrycznym. Z komór wolnego mieszania woda grawitacyjnie spływa do poziomych osadników pokoagulacyjnych. Osadniki te, wykonane są z 6 komór.
Filtry piaskowe pośpieszne składają się z 20 komór pracujących równolegle. Wysokość złóż wynosi 1,1 m, o łącznej powierzchni 800 m2. Prędkość filtracji uzależniona jest od aktualnej wielkości produkcji i jest zmienna. Filtry piaskowe płukane są mieszaniną wodno-powietrzną w kierunku od dołu.

Ciąg drugi: po filtrach piaskowych za pomocą pomp pompowni pośredniej woda kierowana jest rurociągiem do komór ozonowania końcowego o pionowym labiryntowym przepływie. Dawka ozonu w zależności od zapotrzebowania może wynosić od 0,4-2,5 mg O3/l, przy czasie kontaktu z wodą ok. 15 min.
Filtry węglowe składają się z 6 komór o łącznej powierzchni 352 m2. Wysokość złoża aktywnego wynosi ok. 1,20 m. Dopływ wody na złoża filtrów węglowych następuje w systemie lewarowym. Prędkość filtracji wynosi od 7 do ponad 10 m3/h/m2, a czas kontaktu wody z węglem aktywnym wynosi od 7 do 11 minut dla pełnej wydajności stacji przy 6-ciu, 5-ciu i 4-ch pracujących złożach.

Płukanie złóż węgla aktywnego odbywa się mieszanką wody i powietrza automatycznie w zależności od temperatury wody. Po filtrach węglowych rurociągiem woda, do której doprowadzona jest woda z chlorem spływa do zbiornika wody czystej usytuowanego pod filtrami piaskowymi. Pojemność tego zbiornika wynosi 2400 m2. Pompy IIo tłoczą wodę uzdatnioną do sieci magistralnej.

STACJA OSTRZEGAWCZA KONTROLI JAKOŚCI WODY NA RZECE WIŚLE

Idea budowy stacji ostrzegawczych w dorzeczu Górnej Wisły powstała ok. 1990 roku. W pierwotnej wersji stacji takich miało powstać ok. dwudziestu. Stacja ostrzegawcza w Strumieniu jest praktycznie jedyną stacją działającą spośród wielu projektowanych. Powstała ona dzięki dużemu zaangażowaniu właściwie dobranych ludzi, szczegółowej weryfikacji dwuwariantowego projektu oraz jego modyfikacji na podstawie wcześniejszych doświadczeń z budową pilotowej stacji ostrzegawczej w Czańcu. Stacja ostrzegawcza na rzece Wiśle przy ujęciu stacji uzdatniania wody SUW Strumień Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A została uruchomiona w czerwcu 1999r. Wyposażenie jej pochodzi z funduszów Banku Światowego. W trakcie eksploatacji stacji okazało się, że część aparatury była zawodna i zaniechano jej używania - były to analizatory:

 • całkowitego węgla organicznego
 • analizator węglowodorów
 • analizator amoniaku
 • analizator azotanów
 • analizatory fosforanów i fenoli

Z powodu ciągłego zapychania się występującym w ciepłej porze roku planktonem wyłączono także moduł ultrafiltracji poprzecznej. W chwili obecnej na stacji ostrzegawczej uruchomione są i działają :

 • mętnościomierz LIQUISYS CUM 221 z sondą CUS 31 i armaturą typu "S" w zakresie 0 - 100 NTU
 • pH - metr LIQUISYS - P CPM 220 , elektrodą CPS 11 i czujnikiem temperatury CTS w armaturze CPA 250 - AOO, w zakresie 5 - 10 pH
 • tlenomierz LIQUISYS M COM 223 WX z sondą optyczną tlenu COS 61 armaturze COA- 250 - A
 • układ do pomiaru potencjału redoks z przetwornikiem LIQUISYS - M CPM 223 z elektrodą cyfrową Memosens CPS 12D w armaturze CPA 250 - A
 • układ do pomiaru temperatury z przetwornikiem SIGNET 8300 i armaturą PUMT d 32 Nr kat. 198 150 482
 • układ do pomiaru przewodności z przetwornikiem SIGNET 8800 i armaturą PUMT d 32 Nr kat. 198 150 482
 • układ do pomiaru przepływu wody do w/w przyrządów wiatraczkowy

W chwili obecnej nie planuje się dalszej rozbudowy stacji ostrzegawczej.

Ze względu na trudności przy ujmowaniu wody do prób, stacja ostrzegawcza jest włączona tylko wtedy, gdy Wisła nie jest pokryta lodem.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.