ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zakład Uzdatniania Wody DZIEĆKOWICE

Adres: ul. Wodna 3, 41-407 Imielin, tel: 32 222 34 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice wraz z wodociągiem oddano do użytku w 1993 roku. W ramach tego etapu  wybudowano także: ujęcie wody z pompownią na południowo - wschodnim brzegu zbiornika oraz ujęcie i pompownię dokonującą przerzutu wody Soła – Zbiornik Dziećkowice. Tym samym na początku lat 90-tych XX wieku Zakład wraz ze zbiornikiem (budowa 1973-1976), został włączony w system zaopatrzenia regionu górnośląskiego w wodę pitną.

W Zakładzie znajduje się również stacja regeneracji węgli aktywnych, obsługująca wszystkie obiekty GPW, w których pracują filtry węglowe. Wolne moce przerobowe stacji regeneracji mogą być wykorzystywane do świadczenia usług zewnętrznych

W zakładzie znajdują się dwa niezależnie pracujące ciągi technologiczne, w których działają po dwie komory wstępnego ozonowana.
Pompy tłoczą wodę do stacji uzdatniania, której pierwszym elementem są komory wstępnego ozonowania. Z komór ozonowania woda przepływa do komór flokulacji. W jednym ciągu technologicznym pracuje ich 90. Do komór dostarczany jest siarczan glinu, mieszanie wody z koagulantem odbywa się hydraulicznie. Z komór flokulacji woda wpływa na osadniki wstępne. Są to zbiorniki trójkondygnacyjne. W każdym z 6 zbiorników obu ciągów technologicznych wykonano po 9 komór, tj. łącznie 54 komory o projektowanym czasie zatrzymania 3 godziny.

Komory wstępnego ozonowania, komory flokulacji oraz osadniki znajdują się w jednym obiekcie pod nazwą zbiorników wstępnych. W obiekcie usytuowany jest również zbiornik wody do płukania filtrów. Ze zbiorników wstępnych woda przepływa do obiektu filtrów kontaktowych. W każdym ciągu technologicznym zrealizowano 16 bliźniaczych komór filtracyjnych, ogółem może ich pracować 64. Powierzchnia pojedynczego złoża wynosi 60,5 m2. Złoża uformowane są z piasków kwarcowych, a ich wysokość wynosi 2,4 m. Ułożone są na warstwie podtrzymującej o wysokości 4Qm. Złoża filtracyjne uformowane są na płytach drenażowych o drenażu kulowym. Płukanie filtrów odbywa się wodą od dołu. Z filtrów kontaktowych woda kierowana jest do komór ozonowania pośredniego. W każdym ciągu technologicznym zrealizowano po 2, przy czym każda z nich podzielona jest na 3 komory kontaktowe. Ogółem może pracować ich 12.

Układ technologiczny stacji umożliwia również prowadzenie procesu koagulacji klasycznej w sytuacji, gdy jakość surowej wody nie pozwalałaby na efektywne prowadzenie koagulacji kontaktowej na złożach filtracyjnych. Oznacza to, że uzdatnianie wody może odbywać się alternatywnie w zależności od jakości surowca. Projektowany czas kontaktu wody z ozonem dla ozonowania pośredniego wynosi 17-21 minut. Mieszanie wody z ozonem odbywa się za pomocą ceramicznych dyfuzorów. W dalszej kolejności woda wpływa na filtry węglowe. W każdym z dwóch ciągów technologicznych zrealizowano po 20 komór filtracyjnych wypełnionych węglem aktywnym. Powierzchnia jednego złoża wynosi 55 m2, a wysokość złoża węglowego 2 m. Płukanie filtrów węglowych odbywa się powietrzem i wodą.

Z filtrów węglowych woda uzdatniona wpływa do zbiorników wody czystej. W każdym ciągu technologicznym zrealizowano po 2 o pojemności 7600 m3 każdy. Łączna pojemność zbiorników wody czystej wynosi 30400 m3. Do tych zbiorników doprowadzana jest woda chlorowa wytworzona w chlorowni na bazie chloru gazowego.

Ze zbiornika wody czystej woda uzdatniona pompami II o tłoczona jest do sieci magistralnej. Przed pompami dla stabilizacji wody dodawany jest węglan sodu. W ZUW Dziećkowice istnieje możliwość prowadzenia koagulacji objętościowej. Osady powstające w procesie uzdatniania wody są kierowane do układu przeróbki osadów, na który składają się: zbiornik magazynowo usilniający i wstępnego zagęszczania, pompownia osadów, taśmowa prasa filtracyjna wykonana w systemie kontenerowym jako urządzenie przewoźne. Odwodnione na prasie osady są przekazywane firmie zewnętrznej do dalszego unieszkodliwienia, zgodnie z wymogami przepisów Prawa Ochrony Środowiska.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.