ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zakład Uzdatniania Wody GOCZAŁKOWICE

Adres: ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój, tel: 32 210 30 51, 32 210 30 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Goczałkowic woda dostarczana jest do: Pszczyny, Żor, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Tychów, Katowic, Chorzowa, Sosnowca, Siemianowic Śląskich

Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice to kompleks obiektów uzdatniających wodę składający się z dwóch ciągów technologicznych. Ciąg technologiczny GO-CZA I został uruchomiony w 1956 r. natomiast ciąg technologiczny GO-CZA II był uruchomiony w 1979 r. Oba ciągi technologiczne zostały uzupełnione o linię ozonu i węgla aktywnego poprawiającą jakość dostarczanego klientom produktu spełniającego aktualnie wszelkie normy krajowe i europejskie. Całość zakończono w 2004 r

SUW GO-CZA I

Ujęcie dla starej stacji uzdatniania wody w Goczałkowicach zlokalizowane jest wraz z pozostałymi dwoma ujęciami (dla nowej stacji tj. Go-Cza II i dla SUW w Strumieniu) na zbiorniku Goczałkowice. Jest to ujęcie brzegowe wyposażone m. in. w kraty i sita uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń stałych do pomp. Z ujęcia tego oznaczonego nr 2 pompy diagonalne tłoczą wodę rurociągiem do studni rozdzielczej znajdującej się przed komorami wstępnego ozonowania na terenie stacji uzdatniania wody odległej o ok. 1600 m od ujęcia. Ze studni rozdzielczej woda wypływa dwoma rurociągami do komór ozonowania wstępnego, w których zabudowano turbiny dla zapewnienia kontaktu wody surowej z ozonem. Czas kontaktu wynosi 11 minut.

Skąd się bierze woda w kranie?

Czyli jak działa Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice

Po wstępnym utlenieniu woda dopływa rurociągiem do następnej komory rozdzielczej. Do rurociągu tego wprowadzony jest koagulant (siarczan glinu).
Z komory rozdzielczej trzema rurociągami woda wpływa do budynku koagulacji.
W hali koagulacji znajdują się 3 ciągi, każdy z nich posiada 2 komory szybkiego mieszania, 4 komory wolnego mieszania (flokulacji) wyposażone w 8 mieszadeł. Czas przepływu wody wraz z koagulantem w komorach szybkiego mieszania wynosi 3 minuty, natomiast czas przepływu przez komory flokulacji 30 minut.
Z hali koagulacji woda przepływa 3 rurociągami do 3 osadników pokoagulacyjnych poziomych o długości 82 m każdy. Tu czas zatrzymania wynosi przy pełnej wydajności stacji 1 godzinę i 45 minut.Z osadników sklarowana woda przepływa poprzez komorę rozdzielczą dwoma rurociągami na filtry piaskowe pośpieszne.

     W budynku filtrów mieszczą się 24 komory filtracyjne o powierzchni 46 m2 każda. Złoża filtracyjne uformowane są z 55 cm warstwy piasku usypanej na 35 centymetrowej warstwie podtrzymującej. Szybkość filtracji wynosi przy pełnej produkcji wody 6,5 m/h. Filtry płukane są wodą, tzw. gospodarczą, podawaną od dołu ze zbiornika wieżowego. Woda uzdatniona jest następnie kierowana do pompowni międzyobiektowej, która przetłacza ją do obiektu ozonowania pośredniego i dalej na filtry z węglem aktywnym. Po filtracji na złożach z węglem aktywnym woda uzdatniona wpływa do zbiorników wody czystej

SUW GO-CZA II

Powszechnie używana nazwa „Go-Cza II” dotyczy systemu wodnego opartego na współpracy zbiorników wodnych: Goczałkowice powstałego na rzece Wiśle oraz Czaniec, stanowiącego trzeci zbiornik kaskady rzeki Soły. System ten powstał w latach głębokiego deficytu wody, pogłębionego przez niski stan wód powierzchniowych byłego województwa katowickiego. Nazwa Go-Cza II obejmuje również powstałą na bazie tych zasobów wodnych stację uzdatniania wody. Usytuowano ją na terenie istniejącej od 1956 r. stacji uzdalniania wody w Goczałkowicach, którą przyjęto nazywać Go - Cza I. SUW Go - Cza II bazuje więc na wodach zbiornika Goczałkowice bądź na wodach zbiornika Czaniec, najczęściej jednak na mieszaninie tych wód. Ujęcie wody ze zbiornika goczałkowickiego ma charakter brzegowy i współpracuje ze zlokalizowaną tam pompownią nr 1. Pompy I stopnia tłoczą wodę rurociągiem O1800 mm na teren stacji uzdatniania wody. Ujęcie wody na zbiorniku Czaniec jest obiektem wspólnym dla ZUW Goczałkowice i SUW Czaniec. Oznacza to, że można wodę surową ujmowaną na Kaskadzie rzeki Soły przerzucić rurociągiem Ø1800 bezpośrednio do Goczałkowic.
W układzie technologicznym Zakładu Goczałkowice woda surowa pochodząca z Kaskady Soły może być w miarę potrzeb mieszana z wodą ujmowaną ze zbiornika w Goczałkowicach.

Mieszanina wód kierowana jest do komór wstępnego ozonowania. Wykonano 4 niezależnie pracujące komory umieszczone w dwóch zbiornikach. Każdy ciąg ozonowania wstępnego wyposażony jest w turbinę, której zadaniem jest optymalna dyfuzja ozonu w wodzie. Czas kontaktu wody surowej z ozonem wynosi 11 do 24 minut i zależy od ilości wody. Dalej dwoma rurociągami Ø1600 mm woda dopływa do pulsatorów. Do rurociągów tych wprowadzane są reagenty, tj. roztwór siarczanu glinu i okresowo roztwór polielektrolitu. W budynku tym usytuowanych jest 8 pulsatorów. Sklarowana woda grawitacyjnie spływa czterema rurociągami Ø1600 mm do budynku piaskowych filtrów pośpiesznych.

     W obiekcie wybudowano 8 segmentów po pięć komór filtracyjnych w każdym. Powierzchnia złoża filtracyjnego wynosi 44,8 m2 , a warstwa piasków filtracyjnych ma wysokość 1,4 m i ułożona jest na warstwie żwirów o grubości 0,4 m. Prędkość filtracji przy pełnej wydajności stacji wynosi 10 m/h. Złoże filtracyjne ułożone jest na płytach drenażowych o drenażu kulowym. Złoża filtracyjne płukane są wodą z intensywnością 18-20 l/s, a czas płukania wynosi 10-15 min. Woda z filtrów jest kierowana do pompowni międzyobiektowej skąd jest przetłaczana do obiektu ozonowania pośredniego i dalej na filtry węglowe. W obiekcie filtrów węglowych mieści się 16 komór filtracyjnych o powierzchni 104 m2 każda. Komory filtrów wypełnione są węglem aktywnym o miąższości 2 m. Czas kontaktu wody z węglem aktywnym wynosi średnio 14 minut. Po filtrach węglowych woda uzdatniona wpływa do terenowych zbiorników wody czystej składających się z 6 komór usytuowanych w dwóch szeregach. W rurociągach dopływowych do zbiorników dozowana jest woda chlorowa w celu dezynfekcji. Ze zbiorników terenowych woda poprzez pompownie II0 jest tłoczona do przepompowni w Paprocanach oraz rurociągiem magistralnym w kierunku Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice w Goczałkowicach Zdroju ul. Jeziorna 5.

- Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka
- Karta charakterystyki Chloru
- Karta charakterystyki Podchlorynu sodowego

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.