ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janerio, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ubiegłym roku Światowy Dzień Wody rozpoczął Międzynarodową Dekadę (2005 - 2015) Water for Life (Woda dla życia). Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Światowy Dzień Wody obchodzony jest co rok 22 marca. Regularne dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę) oraz bezpieczeństwa żywności.

W wielu miejscach na świecie niedostatek wody jest stałym problemem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pojawia się on niespodziewanie. Należą do nich klęski żywiołowe i konflikty zbrojne. Ofiary powodzi, trzęsień ziemi oraz wojen z dnia na dzień stają w obliczu zagrożenia własnej egzystencji. Od szybkości reakcji społeczności międzynarodowej zależy, czy uda im się przetrwać najgorsze chwile.

Minimalne standardy dotyczące kryzysów humanitarnych zakładają, że ich ofiary powinny otrzymywać 15 - 20 litrów wody dziennie.

Tymczasem światowe zasoby słodkiej wody kurczą się. Według szacunków UNICEF w 2050 r. nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku wody pitnej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest globalne ocieplenie. Przewiduje się, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4° Celsjusza może jeszcze w tym wieku doprowadzić do zniknięcia lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej. Od 1960 r. ich powierzchnia zmniejszyła się już o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo ich topnienia rośnie coraz szybciej. Konsekwencją zmian klimatycznych będą również coraz częstsze susze, powodzie, brak dostępu do wody pitnej dla coraz większej ilości ludzi oraz zatopienia niektórych wysp i rejonów nadbrzeżnych.

Globalne ocieplenie, spowodowane głównie emisją dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, nie jest jedyną przyczyną kryzysu wodnego. Oto niektóre z nich:

  • Każdego dnia do światowych zasobów wody trafiają 2 miliony ton zanieczyszczeń;
  • Na rolnictwo przypada 70% światowego zużycia wody (większość w krajach rozwijających się). Tymczasem jedynie część tych zasobów służy nawadnianiu upraw. Większość zostaje roztrwoniona z powodu niskiej jakości systemów irygacyjnych;
  • Na przemysł przypada 22% światowego zużycia wody (większość w krajach wysokorozwiniętych). Tymczasem szacuje się, że o ile w 1995 r. zużycie to wyniosło 725 km3, to w roku 2025 wyniesie już 1.170 km3;
  • Lasy są naturalnym czynnikiem sprzyjający utrzymaniu odpowiedniej jakości i ilości światowych zasobów wody. Tymczasem na skutek rabunkowej gospodarki leśnej w wielu miejscach globu została zachwiana równowaga ekologiczna, co skutkuje m.in. podwoziami oraz zanieczyszczeniem wód;
  • W niektórych miejscach na świecie uprawia się gatunki roślin niedostosowane do lokalnych warunków klimatycznych;
  • W XX wieku obszar terenów podmokłych na świecie zmniejszył się o 50%, w dużej mierze na skutek świadomego działania człowieka.

Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Powódź, susza, ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.

Światowy Dzień Wody z GPW

W przededniu Światowego Dnia Wody 20 marca 2015 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA przygotowało specjalną akcję edukacyjną zorganizowaną w jednym z największych w regionie centrów handlowych Silesia City Center. Była to okazja do zaprezentowania mieszkańcom unikatowego w Europie systemu zaopatrzenia w wodę. To układ ponad 900- kilometrowych wodnych magistral, które w układzie pierścieniowym otaczają najważniejsze aglomeracje w regionie. Dzięki nim woda może bezpiecznie docierać do ok.3 mln odbiorców, a w przypadku ewentualnej awarii możliwe jest szybkie jej podanie z dowolnego kierunku województwa bez ograniczeń ilościowych

Cały schemat zasięgu działania Spółki przedstawiony w postaci nowoczesnej elektronicznej tablicy gromadził sporo chętnych zaciekawionych skąd pochodzi woda, która dociera do ich miejscowości. Podświetlone różnymi kolorami wodociągi demonstrowały trasę przesyły wody powierzchniowej głębinowej i mieszanej. Ważne jest – jak podkreślali obecni na prezentacji eksperci-że ponad 85 procent wody płynącej w systemie GPW pochodzi z ujęć powierzchniowych czyli łatwo odnawialnych ujęć rzecznych. Zwłaszcza ten aspekt funkcjonowania systemu, związany z ochroną środowiska, był istotny dla specjalnego gościa ekspozycji –Bernarda Błaszczyka – Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Katowicach. Podczas zorganizowanego na stoisku briefingu prasowego podkreślał on potrzebę szanowania i dbania o zasoby wód podziemnych w naszym regionie, które muszą wystarczyć dla wielu przyszłych pokoleń. Dlatego- mówił Bernard Błaszczyk -tak wiele zależy od świadomości ekologicznej mieszkańców regionu oraz władz gmin świadomych tego, że wody na Śląsku nie jest dużo i trzeba obecnie skupiać się na racjonalnym wykorzystaniu systemu GPW.

 Zwiedzający ekspozycję z okazji Światowego Dnia Wody wśród których byli m.in. uczniowie z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śl. mogli zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnego laboratorium GPW dysponującego superczułymi urządzeniami badającymi jakość wody oraz ze stosowanymi w stacjach i zakładach Spółki najnowszymi technologiami związanymi z uzdatnianiem wody. 

Zainteresowanie wzbudzały zwłaszcza urządzenia wykrywające najdrobniejsze bakterie, a także zestaw węgli aktywnych stosowanych w końcowym procesie technologicznym, gdy woda poddawana jest dodatkowej filtracji przez złoża wypełnione takim węglem. W Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, jako jednym z nielicznych w Polsce, stosowany jest węgiel pochodzący m.in. z łupin orzecha kokosowego rosnącego w krajach azjatyckich, co niewątpliwie wpływa nie tylko na dobrą jakość wody ale i korzystnie na jej smak.

W trakcie akcji edukacyjnej bezpłatnie rozpowszechniano specjalnie wydany na tę okazję kwartalny dodatek do Gazety Wyborczej pt „Błękitne Strony”. Informuje on szczegółowo o działaniach podejmowanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów na rzecz przybliżenia mieszkańcom regionu wiedzy o funkcjonowaniu naszego systemu wodociągowego, o którym już coraz częściej mówi się jako o śląskim wodnym skarbie.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.