ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zapytania ofertowe

„Remont elementów budynku rozdzielni SN – SUW Miedary”

CPV: 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne.
Data publikacji: 17 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont elementów budynku rozdzielni SN – SUW Miedary”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2024 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 1 lipca 2024 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

„Wykonanie by-passu na terenie pompowni Góry Wyzwolenia w Chorzowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

CPV: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45000000-7 - Roboty budowlane; 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
Data publikacji: 17 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie by-passu na terenie pompowni Góry Wyzwolenia w Chorzowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 1 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Sporządzenie wariantowej koncepcji zmiany systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla SUW Miedary wraz z obliczeniami i Opisem Zapotrzebowania na Ciepło

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 79311400-1 Usługi badań ekonomicznych
Data publikacji: 17 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Sporządzenie wariantowej koncepcji zmiany systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla SUW Miedary wraz z obliczeniami i Opisem Zapotrzebowania na Ciepło

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2024 roku do godz. 10:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 1 lipca 2024 roku o godz. 10:30 w salce konferencyjnej.

 

„Modernizacja przyłącza energii elektrycznej na potrzeby zasilania studni pomiarowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej” w formule zaprojektuj i wybuduj

CPV: 71321000 – 1 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych; 45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45314300 – 4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 45317300 – 5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45315300 – 1 Instalacje zasilania elektrycznego
Data publikacji: 13 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Modernizacja przyłącza energii elektrycznej na potrzeby zasilania studni pomiarowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej” w formule zaprojektuj i wybuduj

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Remont rurociągu wody gospodarczej w budynku mieszkalnym – SUW Czaniec

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Data publikacji: 06 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont rurociągu wody gospodarczej w budynku mieszkalnym – SUW Czaniec

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 21 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Remont elementów budynku administracyjno-socjalnego - SUW Miedary

CPV: 45453000-7 Roboty budowlano – remontowe
Data publikacji: 03 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont elementów budynku administracyjno-socjalnego - SUW Miedary

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.