ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Podłączenie kanalizacji zakładu – ZUW Dziećkowice do kanalizacji miejskiej”

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Data publikacji: 05 lipiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Podłączenie kanalizacji zakładu – ZUW Dziećkowice do kanalizacji miejskiej”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2024 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 19 lipca 2024 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

 

Roczny przegląd serwisowy elektrolizerów typu OSEC®B-PAK 130 oraz zestawu pomp dozujących podchlorynu sodu w SUW Maczki wraz dostawą i wymianą części zamiennych

CPV: Kod CPV: 38810000-06 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym
Data publikacji: 04 lipiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Roczny przegląd serwisowy elektrolizerów typu OSEC®B-PAK 130 oraz zestawu pomp dozujących podchlorynu sodu w SUW Maczki wraz dostawą  i wymianą części zamiennych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2024 do godz. 10:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wydział Produkcji , ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,  pokój nr 52 w dniu: 18.07.2024 r. o godz.: 10:30. 

 

Remont węzła sanitarnego i szatni w budynku chlorowni na terenie OES Żory – oddział Pszów

CPV: 45453000-7 Roboty budowlano – remontowe
Data publikacji: 03 lipiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont węzła sanitarnego i szatni w budynku chlorowni na terenie OES Żory – oddział Pszów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 17 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Remont elewacji dla zadań pn.: 1) „Remont elewacji budynku pompowni GO-CZA I – SUW Czaniec”; 2) „Remont elewacji wraz z wymianą rynien i okuć Przewiązki między obiektami (I-48519) – SUW Czaniec”; 3) „Remont elewacji wraz z wymianą rynien i okuć Przewiązki

CPV: 45453000-7 Roboty budowlano – remontowe
Data publikacji: 02 lipiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont elewacji dla zadań pn.:

1) „Remont elewacji budynku pompowni GO-CZA I – SUW Czaniec”;

2) „Remont elewacji wraz z wymianą rynien i okuć Przewiązki między obiektami (I-48519) – SUW Czaniec”;

3) „Remont elewacji wraz z wymianą rynien i okuć Przewiązki między obiektami (I-48520) – SUW Czaniec”;

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 16 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Remont części podpiwniczenia budynku pompowni – Przepompownia Urbanowice

CPV: 45453000-7 Roboty budowlano – remontowe
Data publikacji: 01 lipiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont części podpiwniczenia budynku pompowni – Przepompownia Urbanowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2024 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 15 lipca 2024 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

 

Remont budynku komory uderzeń – Przepompownia Urbanowice

CPV: 45453000-7 Roboty budowlano – remontowe
Data publikacji: 01 lipiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont budynku komory uderzeń – Przepompownia Urbanowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 15 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.